Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

Voorganger ds. J.H. Verwaal

Orde van dienst

 • 9.25 uur muziek
 • 9.30 uur binnenkomst voorganger en ouderling van dienst
 • Welkom, aanwezigen en bloemengroet
 • Lied NLB 216 : 1, 2, 3
 • Begroeting , Paaskaars en kaars op tafel aansteken
  Lied NLB 145: 2
 • Schriftlezingen Numeri 17: 16-26 en Mattheus 10: 40-43
 • Lied NLB 655: 1, 2, 3, 4, 5
 • Overdenking
 • Lied NLB 841 : 1 en 2
 • Dankgebed en Onze Vader
 • Collecte aankondiging: Kerk in actie voor Columbia
 • Zegenbede
 • Slotlied NLB 419

Zondag 28 juni: Werelddiaconaat – opvang ontheemden in Colombia
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking.
Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma´s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.
Meer informatie: kerkinactie.nl/ontheemdencolombia

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL70 RABO 0305 1537 14;
het bankrekeningnummer van de kerk: NL14RABO 036.39.02.287.