Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist mevr. J. Oostingh
Extra collecte diaconie: Kerk in actie

Orde van dienst:

 • 9.25 muziek: orgel en cornet
 • 9.30 binnenkomst voorganger, zangers, ouderling van dienst
 • welkom, aanwezigen en mededelingen voor de bloemen
 • Lied Psalm 84: 2 en 6
 • Begroeting, Paaskaars, aansteken kaars op tafel van overledenen en aansteken kaars op tafel, met mededelen overlijden kleinzoon van Rimie en Joeke de Jong
 • Lied “Sound of silence”
 • Schriftlezing Mattheus 20: 1-16 (Marjan)
 • Lied “Arbeid en lean” (Fedde Schurer)
 • Overdenking
 • Meditatieve muziek van cornet en piano/orgel
 • Gert Jan zingt “Herinnering”
 • Gebed en Onze Vader
 • Mededeling collecte (diaconaat: vakantiehulp kinderen)
 • Slotlied Lied NLB 416: 1,2,3,4
 • Zegenbede
 • Muziek cornet en orgel/piano
  en verlaten van de kerk voorganger en ouderling

Koffiedrinken op deze zondag 5 juli
Tot nu toe is de zondagse kerkdienst in coronatijd steeds vanuit de Sint Piter
uitgezonden via internet. Vanuit De Mande zal op zondag 5 juli de eerste digitale
kerkdienst worden uitgezonden.
Nu er meer ruimte voor groepen komt willen we na de dienst op 5 juli vanaf 10.30 uur
gelegenheid geven elkaar te zien bij een kop koffie met cake.
Nog niet in het gebouw, maar op de parkeerplaats naast De Mande, waar buitenlucht
en anderhalve meter afstand houden geen probleem hoeven te zijn.
Het gaat alleen door bij mooi weer!!
Het college van kerkrentmeesters nodigt u van harte uit voor dit staand koffiedrinken
op zondag 5 juli om 10.30 uur.