Laden Activiteiten

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. Gj. van der Velde
Collectes Oogstdienst – opbrengst voor de voedselbank.
Kinder-, tiener- en jeugddienst

 • 25 muziek
 • 30 binnenkomst voorganger en ouderling
 • Welkom kijker, mededelingen bloemengroet
 • Piano Muziek en aansteken kaars op tafel (door Ouderling:Bernard of Gjalt)
  Overgaande in:
 • Lied van het vuur (Zangen van zoeken en zien, 497: 1,2,3)
 • Begroeting in de naam van de Heer
 • Lied Psalm 67 A geheel
 • Schriftlezingen Genesis 15: 1-14 en Mattheus 25 : 1-13. (Hendrik Jan of Gjalt)
 • Lied NLB 319: 1,4,5,6,7
 • Overdenking
 • Lied NLB 365: 1, 4,5, 6 (brood wijn en fruitmand wordt naar voren gebracht en op de tafel gezet)
 • Dankzegging
 • Lied gezongen Onze Vader: Got fan fier en hein, Us Heit…
 • Collecteaankondiging voor de voedselbank
 • Irish Blessing: Dat it paad etc
 • Zegenbede
 • NLB 416 : 1,2,3,4 Frysk.