Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

Voorganger J.P. Van Olffen uit Menaam

Met medewerking van een kopergroep van de brassband Opsterland.
Zangers zijn Wiebe Veenstra, Jaap Spoelstra en Gjildert vander Velde.

Let op:
de nummering van de liederen is uit het LvdK 1973

Liturgie:

  • Brassband Opsterland
  • Mededelingen
  • Votum
  • Groet
  • Zingen: Psalm 150 : 1 en 2
  • Gebed
  • Vertelmoment
  • Zingen: Psalm 150 : 1 en 2
  • Gebed om de Heilige Geest
  • Schriftlezing: Genesis 37:18-24, nbv 2004
  • Zingen: gezang 293 : 1 en 2
  • Schriftlezing: Handelingen 16:19-25, nbv 2004
  • Zingen: gezang 300 1 en 2
  • Verkondiging
  • Brassband Opsterland
  • Gebeden
  • Zingen: Lied 477 : 1 en 2
  • Heenzending
  • Zegen
  • Brassband Opsterland