Laden Activiteiten

Zaterdag 23 september 2023
aanvang 15.00 uur
Ontmoetingskerk
U bent van harte welkom

Voorganger   : ds. Albert Krijgsheld

                        : drs. Gerry Kasper-Holwerda

Zingend naar de zondag

Op verzoek van vele senioren zal er opnieuw een samenzang worden georganiseerd. Zij stellen het op prijs om met familie en/of naasten een bijeenkomst bij te wonen waar bekende liederen worden gezongen.
Wat kan het een geweldige gebeurtenis zijn om nog een keer naar de kerk te gaan. Wat kan het je raken en blijmoedig maken om samen met medemensen in de kerk te zingen en te luisteren naar muziek en voordracht.
Vanuit het Seniorenpastoraat van de Ontmoetingskerk, de Levensbron en ’t Keningsfjild wordt – in samenwerking met het welzijnsteam uit de Lijte en Lijtehiem – deze bijzondere bijeenkomst georganiseerd.

U bent van harte welkom.

Wilt u graag deze bijeenkomst bijwonen en hebt u vervoer nodig?

Dan kunt u dit laten weten bij de medewerkers van Welzijn in de Lijte via een ingevuld strookje dat u ontvangt via uw postbus. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden bij de ouderling of de seniorenpastor. Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met uw predikant of ouderling.