Laden Activiteiten

In de afgelopen jaren zijn meerdere keren thema-avonden gehouden in de Levensbron in Ureterp. Als vervolg daarop zal er nu een thema-avond worden gehouden over de Bijbelse figuur Maria, echter nu in de Eben-Haëzerkerk te Drachten

In 2021 is over Maria een boek verschenen geschreven door Prof. Arnold Huijgen. Hij beschrijft haar daarin vanuit verschillende invalshoeken. Het is zeldzaam dat een protestants theoloog over Maria schrijft. Op de achterkant van het boek staat o.a. vermeld: “Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de Verlosser en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als “icoon van genade” te zien.

Het leek ons interessant om Prof. Huijgen te vragen een inleiding houden over Maria, over de inhoud van het boek, wat hem bewogen heeft het te schrijven en wat hij aan ons over wil brengen. Hij is bereid om op donderdag 28 september a.s. met ons daarover na te denken.

 

Graag nodigen wij iedereen hartelijk uit om deze avond bij te wonen.

Waar:               Chr. Ger. Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27, Drachten.

Tijd:                 Aanvang: 19.45 – 21.45 uur met pauze

(Zaal open vanaf 19.15 uur)

Inschrijving:     liefst via e-mail mathildekrijgsheld@gmail.com

of een appje: 06-3000 8106

Om kwart over zeven staat de (gratis) koffie of thee klaar. Ter dekking van de kosten wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden.

We hopen op een boeiende en gezegende avond.

Met hartelijke groeten

Mathilde Krijgsheld      Jeroen Storm

NGK Ureterp               CGK Drachten