Laden Activiteiten

Uitnodiging

Graag willen wij voor PKN It Keningsfjild
een Sobere- of Solidariteitsmaaltijd  gaan organiseren.

Data: 3, 17 en 31 maart en 14 april
Waar: 3 en 31 maart in ‘it Teehûs’, Ureterp
17 maart en 14 april in ‘de Mande’, Bakkeveen
Tijd: Inloop om 18.15, beginnen om 18.30 en afsluiten om uiterlijk 19.30 uur.

Ons doel:

 • samen stil te staan bij de veertigdagentijd, de bezinningstijd op weg naar Pasen
 • elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren
 • samen na te denken over een eenvoudiger manier van leven
 • samen te geven/schenken, door stil te staan bij de medemens

Wie: Gemeenteleden van ‘it Keningsfjild’ en gasten 

 Sobere Maaltijd

 • binnenkomst en begroeting
 • korte uitleg over de opzet en het doel
 • kort gebed of lied
 • korte bezinningstijd
 • het delen van soep (zonder vlees) en brood
 • een collectedoel afspreken en potje laten rondgaan
 • afsluiting middels lied of gebed

Iedereen is van harte welkom deel te nemen, dat kan één keer, maar het mag ook vaker, graag zelfs.

Opgeven  (in verband met de organisatie)
Bij Jetske van der Beek op het volgende email adres: je.beek@ziggo.nl 
of telefonisch: 06 37386220 graag uiterlijk dinsdags voor de maaltijd.

Tot ziens!

Namens de werkgroep ‘Sobere maaltijd’:
Bauke Jeninga
Jetske van der Beek
Sjoerdtsje Veentra
Meta Valk