Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

Op zondag 29 maart zou er gelegenheid zijn voor de gemeenteleden om op speciale kaarten een paasgroet te schrijven voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en ook voor Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De diaconie had hiervoor 50 kaarten besteld. Om die kaarten toch te kunnen versturen heeft elk diaconielid een aantal kaarten met een groet beschreven en op deze manier kunnen ze toch worden verstuurd naar de mensen in de gevangenissen, die ook in deze moeilijke periode een extra bemoediging vast zeer op prijs stellen. Elke gevangene ontvangt daarbij ook een extra kaart (met postzegel) om zelf naar een geliefde of bekende te sturen. Op deze manier voelen ze weer contact met medemensen. Omzien naar elkaar, ook voor deze mensen.

Een hartelijke groet voor u allemaal, de diaconie. De paasgroetenactie is een begrip in protestantse gemeenten.
Ook dit jaar organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden in Nederland en Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten een bemoedigende groet te sturen met Pasen. Onze gemeente doet ook weer mee. Zo’n paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie.
De coördinatoren van de actie zeggen: “Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met de buitenwereld”.
Gedetineerden die een groet ontvangen, krijgen daarbij ook een kaart (met postzegel) die ze zelf aan iemand kunnen sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt.
De kaarten werden door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de campagne van “Kerk in Actie” voor de 40-dagentijd (“Sta op”), werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst “Opstandig hout”. Pasen, verhaal van de Levende!
Vorige jaren stuurde u als gemeenteleden zelf de paaskaarten naar de gevangenissen.
U kreeg van ons stickers met adressen van de gevangenen.
Op verzoek van de penitentiaire inrichtingen kwam de vraag of het ook anders kon. Sommige gevangenissen kregen soms heel veel kaarten en andere weer weinig.
Daarom een wijziging: op 29 maart liggen de kaarten klaar in het Teehûs. U kunt daar dan en paasgroet op schrijven. We zullen ook enkele voorbeelden van teksten klaarleggen.
De kaarten worden daarna allemaal door de diaconie naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht gestuurd. Daar gaat men de kaarten verdelen. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk gedetineerden een paasgroet.
We hopen dat heel veel mensen even de moeite nemen om een paasgroet te schrijven. Zo kunnen we met elkaar omzien naar de gevangenen.