Laden Activiteiten

Voorganger: ds. Y. Slik uit Balk

 • Orgelspel “So gehst du dann, mein jesu, hin” (koraalprelude Johann B. Kehl 1725- 1778)
 • Woord van welkom
 • Zingen : Lied 558 : 1 en  2
 • Bemoediging en Groet van genade
 • Gebed
 • Zingen : Lied 538 :  3  en  4
 • Overdenking
 • Zingen : Lied 556 : 1 en  4
 • Evangelielezing voor deze Goede Vrijdag uit het evangelie van Lucas
 • Eerste lezing Lucas 22 : 39 -46 – Gethsemane
 • Zingen : Lied 558 : 5
 • Tweede lezing Lucas 22 :47 – 53 – de arrestatie van Jezus
 • Zingen : Lied 575 : 1
 • Derde lezing Lucas 22 : 54 – 62 – de verloochening
 • Zingen : Lied / Psalm 130  : 2
 • Vierde lezing Lucas 22 : 63 – 71  – voor de Raad
 • Zingen : Lied 558 : 6 en  7
 • Vijfde lezing Lucas  23 : 1  –  12  – voor Pilatus en Herodes
 • Zingen : Lied 558 :  8
 • Zesde lezing Lucas  23 : 13 – 25  – weer voor Pilatus
 • Zingen : Lied 575 :  2  en  4
 • Zevende lezing Lucas 23 : 26 – 32 – naar het kruis
 • Zingen : Lied / Psalm 22 :  4
 • Achtste lezing Lucas 23 : 33 – 43  – de kruisiging
 • Zingen : Lied 578 : 1  ,  2  en  6
 • Negende lezing Lucas 23 : 44 – 54 – het sterven van Jezus
 • De Paaskaars wordt gedoofd
 • Stilte
 • Gebeden
 • Zingen : Lied 590
 • Zegen
 • De Paaskaars en het antependium worden weggedragen.
 • We verlaten in stilte de kerk.

Bijzonderheden: Goede Vrijdag