Laden Activiteiten

Voorganger: ds. mw. D. Scholtens uit Stiens
Organist: Jannie Oostingh
Collecte: Diaconie/Kerk

Orde van dienst

 • Zingen: LB 8a: 1, 2, 4 en 6
 • Bemoediging en Groet
 • Kyrie LB 1008 Rechter in het licht verheven
 • Gebed
 • Lezing: Exodus 1:8 – 2:10
 • Zingen: LB 152: 1, 2 en 3 Mijn hart verheugt zich zeer
 • Spiegeltekst
 • Zingen: LB 1012: 1, 4 en 5 Geef aan de wereld vrede Heer
 • Preek
 • Zingen: LB 840 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: LB 923 Wil je wel geloven
 • Zegen