Laden Activiteiten

Voorganger is ds. J. Wassenaar uit Hellendoorn

 • Woord van welkom en afkondigingen
 • Aanvangslied: Ps. 105: 1, 2
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Ps. 105: 3
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging: Galaten 3: 1-14
 • Lied: 803: 1, 2, 6
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Hebreeën 11: 8-16 (door ouderling)
 • Lied: 823: 5
 • Schriftlezing: Genesis 12: 1-9 (door ouderling)
 • Lied: 805
 • Verkondiging
 • Lied: 802
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: 542: 1, 4
 • Zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’

 

Bijzonderheden: Overstapdienst

Meer informatie over de collecte van de diaconie vindt u hier.

Bent u niet dienst aanwezig, maar wilt u aan de collectes bijdragen? Dan kunt u een gift overmaken.
Dit is het bankrekeningnummer van de diaconie: NL70 RABO 0305 1537 14 en dit van de kerk: NL14RABO 036.39.02.287.