Laden Activiteiten

Eeuwigheidszondag

Voorganger Ds. Aafke Nicolai
Organist Gjildert van der Velde

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van degenen die in het afgelopen jaar in onze gemeente zijn overleden.
De nabestaanden van de overledenen ontvangen een uitnodiging voor deze dienst.

Tijdens deze viering zal It Keningsfjildkoor zingen.

 • DIENST VAN DE VOORBEREIDING
  .
 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Lied 23c
 • Votum en Groet: spreken en zingen Lied 292

Voorganger:             Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:                         die hemel en aarde gemaakt heeft

 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 281, 1 en 9: koor, 2, 4, 10: allen
 • GEDENKEN
  .
 • Zingen: Lied 728: solo en enkelen: koor, refrein en couplet 3: allen
 • Aansteken van de kaarsen

De namen van hen, die het afgelopen jaar in onze gemeente zijn overleden, worden nu genoemd. Uit de kring van familie of vrienden wordt voor een ieder een kaars aangestoken, mocht dit niet het geval zijn, dan steekt de ouderling de kaars aan.

Antje de Jong-Stegenga       13 januari 2023            78 jaar

Hindrik Brouwer                      14 maart 2023              96 jaar

Willem Jelsma                          11 april 2023                97 jaar

Ate Mulder                                 16 april 2023                78 jaar

Jannigje Annie de Jong        10 mei 2023                  83 jaar

Martje de Vries-Wedzinga     25 augustus 2023     101 jaar

Na het aansteken van deze kaarsen zingt het koor Lied 818

 • Namen

We gedenken allen in onze eigen kring, binnen of buiten onze gemeente, lang en kort geleden. Wie dat wil mag een kaars aansteken.
Wanneer wie dat wil een kaars heeft aangestoken zingen:

 • Lied 286: couplet 1 en 2 koor, refrein: allen
 • Nieuw Leven

Met vreugde heeft de protestantse gemeente It Keningsfjild het afgelopen jaar bericht ontvangen van de geboorte van een kind, Jelte van Valkenburg. Jelte wordt welkom geheten in onze gemeente en de ouders worden naar voren geroepen om een kaarsje aan te steken.

 • Zingen: Lied 791 vers 1, 2, 3 en 6
  .
 • DIENST VAN HET WOORD
  .
 • Gebed van de zondag     
 • Tekst: Psalm 4 vers 9

In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

 • Zingen: Lied 91a op de melodie van ‘Licht dat ons aanstoot’,
  vers 2: koor, vers 1 en 3: allen
 • Overdenking
 • Orgelspel
  .
 • DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
  .
 • Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader gezongen: Lied 191 allen
 • Collecte
 • Zingen: Lied 657 vers 1, 2 en 4 (Fries)
 • Zegen