Laden Activiteiten

Voorganger: ds. P. Pit uit Drachten
Organist: Andries Bakker
Collecte: L Diaconie / Kerk

 • Lied Psalm 33:8
 • Openingswoorden
 • Lied 283:1,2,3 ‘In de veelheid van geluiden’
  Kyrie
 • Gloria Lied 283:4,5
 • Gebed
 • Lezen Jesaja 57:14-15 NBV21
 • Lied Psalm 138:2
 • Lezen Matteüs 9:9-13 NBV21
 • Lied 837:1,2 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
 • Preek
 • Lied 272:1,2,3,4 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’
 • Gebeden
  – afgesloten met het zingen van Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’
 • Orgelspel – collecte
 • Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
 • Zegen
  – beantwoord met gezongen ‘Amen’