Laden Activiteiten

Voorganger: Ds. J.D. Cremer uit De Wilgen

 • Intochtslied : Lied ( Ps.)  24 : 1, 4
 • Na het drempelgebed : Lied 24 : 5
 • Kyriegebed ( gebed om ontferming) :
 • Glorialied  302 : 1, 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing O.T. Zach. 9 : 8 – 10  ( eventueel gelezen door de ouderling van dienst )
 • Lied ( Ps.)  118 : 1  , 5
 • Lezing N.T. Joh. 12 : 12 -24
 • Lied 554  : 1, 2, 4
 • Preek
 • Lied 550 : 1
 • Onder het naspel komen de kinderen binnen en na een korte toelichting zingen we blij : Lied 555 geheel.
 • Collecte
 • Voorbede , dankgebed en na stil gebed het Onze Vader
 • Slotlied : Lied  158
 • Zegen

Bijzonderheden: Palmpasen
Meer informatie over de collecte van de diaconie vindt u hier.

Bent u niet dienst aanwezig, maar wilt u aan de collectes bijdragen? Dan kunt u een gift overmaken.
Dit is het bankrekeningnummer van de diaconie: NL70 RABO 0305 1537 14 en dit van de kerk: NL14RABO 036.39.02.287.