Laden Activiteiten

Kerkdienst van de protestantse gemeente It Keningsfjild
Kerk: De Mande Bakkeveen
Voorganger: ds. Aafke Nicolai
Organist: Kiertje Flapper
Ouderling van dienst: Bauke Jeninga
Collecte voor diaconie (kinderen en jongeren)/kerk

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 66 vers 1, 3 en 7
 • Votum en Groet
  V : wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige
  A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
  V : de HEER is onze helper
  A:  NOOIT LAAT HIJ ONS LOS.
 • Een groet van hogerhand
  V : Een hartelijke groet van vrede, vriendschap en genade in de naam van de HEER voor u, voor jou, voor iedereen, om die te delen in deze wereld.
  A:  HIER ZIJN WIJ, HEER, WIJ ZOEKEN U. AMEN
 • Gebed om ontferming
 • Zo bidden wij zingend: Psalm 142 vers 1

DIENST VAN HET WOORD

 • Zondaggebed
 • Lezen: Psalm 121121 1Een pelgrimslied.
  Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
  Van waar komt mijn hulp?
  2Mijn hulp komt van de HEER,
  die hemel en aarde gemaakt heeft.
  3Hij zal je voet niet laten wankelen,
  Hij zal niet sluimeren, je wachter.
  4Nee, Hij sluimert niet,
  Hij slaapt niet,
  de wachter van Israël.
  5De HEER is je wachter,
  de HEER is de schaduw
  aan je rechterhand:
  6overdag kan de zon je niet steken,
  bij nacht de maan je niet schaden.
  7De HEER behoedt je voor alle kwaad,
  Hij waakt over je leven,
  8de HEER houdt de wacht
  over je gaan en je komen
  van nu tot in eeuwigheid.

   

 • Zingen:  Psalm 23c vers 1, 2 en 3
 • Lezen: Matteüs 5: 1-125 1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn
  leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:

  3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  4Gelukkig de treurenden,
  want zij zullen getroost worden.
  5Gelukkig de zachtmoedigen,
  want zij zullen de aarde bezitten.
  6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
  want zij zullen verzadigd worden.
  7Gelukkig de barmhartigen,
  want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
  want zij zullen God zien.
  9Gelukkig de vredestichters,
  want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van
  allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden
  in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
 • Zingen: Lied 321 vers 1, 4, 5, 6 en 7 Niet als een storm, als een vloed
 • Preek
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 838 vers 1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • Dankgebed/Voorbeden/StilGebed/Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied: Lied 422 Laat de woorden die we hoorden.
 • Zegen (3xAmen)