Laden Activiteiten

Voorganger: ds. J. de Haan uit Beetsterzwaag
Organist:       Gjildert van der Velde
Bijzonderheden: 4de zondag Veertigdagentijd

Orgelspel                                                                              

 • Binnenkomst KR / Welkom / Mededelingen / Aansteken Paaskaars
 • Aanvangslied: 212 : 1 en 2
 • Stil Gebed
 • Groet /Bemoediging/Drempelgebed volgens Orde van dienst 3
  (Gem. gaat zitten)
 • Zingen psalm 25 a : 1 en 2
 • Kyriegebed, besloten met Lied 329
 • Waar het over gaat op deze zondag ‘Laetare’                        
 • Gezongen gebed bij de opening van de Bijbel: Lied 333 (3x)
 • 1e Evangelielezing: Joh. 9 : 1-12 
 • Lied 534 : 1 en 2
 • 2e Evangelielezing: Joh. 9 : 35 – 41 
 • Lied 534 : 3 en 4
 • Lezing  uit de brieven: Efeze 5 : 8b – 15
 • Lied 215 : 1 en 3
 • Verkondiging
 • Antwoordlied:  653 : 4 en 7
 • Dienst der Gebeden: Dankzegging, Voorbeden, Stil Gebed en het ‘Onze Vader’         
 • Collecte voor Diakonie en Kerk
 • Slotlied: 654 : 1, 4 en 6
 • Zegen met gezongen ‘Amen’