Laden Activiteiten

Voorganger ds. P. Pit uit Drachten
Organist mevr. Jannie Oostingh
Collecte voor diaconie (werelddiaconaat)/kerk

 • Binnenkomst, welkomstwoord…
 • Lied Psalm 84:3 en 4 (zo mogelijk staande)
 • Groet, votum (met teksten uit de Psalmen 18 en 67)
 • we gaan weer zitten
 • Lied Psalm 84:5
 • Kyrie – gebed
 • Lied Psalm 84:6
 • Lied 848:1,2,3,4,5 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ (als Gebed bij de bijbel) (melodie wordt eerst 1x voorgespeeld)
 • Lezen Psalm 112:1-4 NBV21
 • Lied Psalm 112:3,4,5
 • Lezen 1 Korintiërs 2:1-5 NBV21

  1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

 • Lied 838:1 (lezing Matteus 5:13-16)
 • Preek
 • Orgelspel
 • Lied 578:1,2,6 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’
 • Dankgebed, voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 675:1 ‘Geest van hierboven’
  (zo mogelijk staande)
 • Uitzending en zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’