Laden Activiteiten

Voorganger: ds. A.G.M. Klomp- Hogeterp uit Marum
Organist: Andries Bakker
Collecte: Diaconie / Kerk

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 • Intochtslied: NLB Lied 280: 1, 2, 3, 5,         ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
 • Stil gebed, bemoediging en groet en Klein Gloria
 • Kyriëgebed
 • Zingen: NLB Lied 1008: 1, 2, 3                    ‘Rechter in het licht verheven’
 • Woord van vergeving
 • Glorialied: Ps 150: 1, 2                                  ‘Looft God, looft Hem overal’
 • Woorden om naar te leven
 • Zingen: NLB Lied 320: 1, 2, 3, 4, 5              ‘Wie oren om te horen heeft’

DIENST VAN HET WOORD

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing Gen 1, 26-30 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
 • Zingen: NLB Lied 981: 1, 2, 5                      ‘Zolang er mensen zijn op aarde’
 • Schriftlezing Joh 15, 1- 8 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
 • Zingen: NLB 314: 1, 2, 3                              ‘Here Jezus, om uw woord’
 • Verkondiging
 • Zingen: NLB Lied  313: 1, 5                         ‘Een rijke schat van wijsheid’

  DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden afsluiten met het ‘Onze Vader’
 • Collecte
 • Slotlied: NLB Lied 799: 1, 5, 6                     ‘Kom, kinderen niet dralen’
 • Zegen