Laden Activiteiten

De derde zondag van Pasen.

Voorganger: ds. Aafke Nicolai
Organist: Kiertje Flapper
Collecte: Diaconie (Zending) / Kerk
m.m.v. de Lighting Stars o.l.v. Mirjam vd Markt

Zondag met als thema ‘’t Is lente’. Aan de kerkdienst werkt mee gospelkoor The Lighting Stars uit Ureterp. We kennen hen van de medewerking aan de duindiensten.
De Bijbellezingen zijn uit Hooglied 2: 8-14 en Johannes 15: 5 en 9-15.
Omdat deze kerkdienst een bijzonder thema heeft wil ik iedereen uitnodigen om één foto te sturen die te maken heeft met de lente.
Een toelichting, waarom dit voor jou een inspirerende foto van de lente is mag, hoeft niet.
Eén foto per persoon is genoeg, dan kunnen alle foto’s getoond worden.

Foto kan gestuurd worden naar: aafkejnicolai@gmail.com

Thema: ’t Is lente

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 • The Ligthing stars zingen vóór de dienst: Psalm 121 en  Get Together
 • Welkomstwoord door ouderling van dienst
 • (Gemeente gaat staan)
 • Zingen: Psalm 8 vers 1, 3 en 4.
 • Bemoediging en groet
 • Groet

V: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer.

 • Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw blijft  tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is.

 • Drempelgebed

V: Heer onze God
Alle harten liggen voor u open,
alle verlangens zijn aan u bekend
en voor u bestaan er geen geheimen.
A: Zuiver onze harten en gedachten
door de adem van uw geest.
Dat wij u voluit kunnen liefhebben
en uw naam alle eer aandoen.
Amen

(Gemeente gaat zitten)

 • Kyriëgebed

The Ligthing stars zingen:

 • -Amazing grace
 • -10.000 redenen (refrein met gemeente)
 • Inleiding op de dienst (tonen foto’s)

DIENST VAN HET WOORD

 • Lezen: Hooglied 2: 8-14

8Hark – myn leafste!
Sjoch – dêr komt er
springendewei oer de bergen,
dûnsjendewei oer de heuvels.

9Myn leafste liket wol in gazelle
of it jong fan in ree.
Sjoch – dêr stiet er
achter ús muorre,
hy loert troch de finsters,
hy kipet troch de traaljes.

10Aanst nimt myn leafste it wurd en seit:
Oerein myn freondinne,
kom dochs, myn moaiste.

11De winter is ommers foarby,
it reinen is oer, it is dien.

12De blommen komme foar ’t ljocht yn it lân
en it is wer sjongerstiid,
it koeren fan ’e toartels is wer te hearren
yn it lân.

13De figebeam lit syn iere fruchten tine,
de bloeiende wynranken rûke swiet.
Oerein, myn freondinne,
kom dochs, myn leafste.

14Myn do yn ’e rotskleauwen,
yn ’e skûlhernen fan ’e kliffen,
lit my sjen hoesto der útsjochst,
lit my dyn stimme hearre,
want swiet is dyn lûd
en moai is dyn foarkommen.

8Hoor! Mijn lief!
Kijk! Hij komt,
springend over de bergen,
dansend over de heuvels.

9Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.

10Mijn lief roept mij toe:
‘Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!

11Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.

12De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.

13De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.
Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!

14Mijn duif in de rotskloof,
verscholen in de bergwand,
laat mij je gezicht zien,
laat mij luisteren naar je stem,
want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk.’

 • Zingen: Lied 977 vers 1, 2 en 3 Ga uit, o mens, zoek uw vreugd,
 • Lezen: Johannes 15: 5 en 9-15

5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

 • Zingen: Lied 977 vers 5
 • Uitleg en verkondiging

The Lighting stars zingen:

 • Gebed om zegen

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • Dank- en voorbeden, stil gebed

The Lighting stars zingen:

 • Onze Vader
 • Uitleg collecte

Tijdens de collecte zingen The Lighting stars

 • ‘Vader Dank U wel’

(Gemeente gaat staan)

 • Slotlied: Lied 982 In de bloembol is de krokus
 • Zegen

The Lighting stars zingen:

 • Amen