Laden Activiteiten

ZWO dienst

Johannes 1: 19-28
Maak plaats!
Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes vertelt dat hij niet de Messias is, en
ook niet Elia of de profeet. Hij is een stem die roept in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer recht!’ Johannes vertelt ook dat na hem iemand komt die groter is
dan hij.

Voorganger ds. A.J. Nicolai
Organist Kiertje Flapper
Collecte Froukje Mensonides

Het project van Froukje Mensonides, Better Malawi, staat in deze ZWO dienst centraal.
Op het moment van dit schrijven is Froukje in Malawi om de projecten die wij steunen te bezoeken.
In de dienst zal zij over dit bezoek vertellen en foto’s op de beamer laten zien.
Tijdens de kerkdienst wordt er 1 collecte gehouden, geheel bestemd voor Better Malawi. De diaconie zal het bedrag aanpassen.
Ook willen we u weer attenderen op de inleverbakken in beide kerken voor postzegels, kaarten, cartridges en oude mobile telefoons. In de Mande staat deze in de kerkzaal en in de Sint Piter in de hal. U kunt de spullen er weer in doen. Wij zorgen dat alles naar Burgum wordt gebracht. Vandaar wordt het naar Kerk in Actie gebracht en de opbrengst wordt gebruikt voor hun projecten!! Ieder jaar is er landelijk een grote opbrengst van de verkoop van de ingebrachte spullen.
Al vast bedankt voor uw bijdrage!!

De kerst attenties voor gemeenteleden die nog niet zijn opgehaald door de contactpersonen kunnen na de dienst door gemeenteleden uit de kerk worden meegenomen en daarna worden uitgedeeld.