Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

Voorganger ds. J.H. Verwaal

9.20 uur: orgelspel
9.30 uur: binnenkomst Jak, Meta en Marjan

Welkom en begroeting
Kaars aansteken op de tafel

Lied NLB 119:40

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken

Uitleg bij liturgisch werkstuk

Lied NLB 552:2

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan

Schriftlezing Johannes 12: 1-8

Lied NLB 563:1 op de melodie van gezang 294 (Laat komen, Heer, uw rijk) uit liedboek 1973, twee maal

De geur van mirre hangt
in milde overdaad
en schrijft met groots gebaar
waarvoor de liefde staat:
zij bouwt een monument
legt bloemen op een graf
Mijn afscheid geldt de mens
die mij ooit alles gaf.

Overdenking

Lied NLB 558: 2 en 3

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Gebed

Zegenbede

Lied NLB 416 ter afsluiting

NB.1   Het kerkgebouw De Mande wordt nu niet gebruikt, omdat er alleen in de St. Piter een camera aanwezig is. De jeugd wil De Mande graag wat opvrolijken. Daarom willen zij leuke versieringen aanbrengen, bijvoorbeeld achter de ramen. Wil je hen helpen door een schilderij, een tekening, een mooie foto of iets anders moois te maken voor het kerkgebouw? Mail dan naar vandenboscharne@gmail.com en het knutselwerk wordt opgehaald en opgehangen in De Mande.

NB.2   In plaats van een bijdrage aan de collecte kunt u een gift overmaken aan de kerk: NL14RABO 0305102737.