Agapè maaltijd

Bij Agapè-maaltijden is de mix van deelnemers van groot belang: in leeftijden, maar ook in woonplaatsen. Onder het genot van door deelnemers gemaakte maaltijden maken gemeenteleden uit het hele werkgebied van It Keningsfjild kennis met elkaar.

Doel is om in huiselijke sfeer de onderlinge verbondenheid te vergroten. Met gesprekken over onderwerpen die deelnemers spontaan aandragen, met verhalen over eigen ervaringen.

Ga mee ….

Doe mee ….

Eet mee ….!

Het vieren van de agapèmaaltijd is een oude Bijbelse traditie. In het nieuwe testament lezen we regelmatig dat Jezus de maaltijd gebruikte met zijn discipelen. Jezus nam de tijd om met hen te praten over het geloof. De eerste christenen bleven die traditie trouw. Ze kwamen bij elkaar thuis en brachten zelf eten en drinken mee.

We willen binnen It Keningsfjild weer agapèmaaltijden houden. Doel is om in huiselijke sfeer de onderlinge verbondenheid te vergroten. Met gesprekken over onderwerpen die deelnemers spontaan aandragen, met verhalen over eigen ervaringen. Ieder neemt zo mogelijk iets mee voor de maaltijd om te delen met elkaar. Maar het gaat niet om culinaire hoogstandjes!

De agapèmaaltijden worden gehouden op:

Maandag 8 januari 2024
Dinsdag 16 januari 2024
Woensdag 24 januari 2024
Donderdag 1 februari 2024
Vrijdag 9 februari 2024

 Jij/u bent van harte welkom.

U/jij kunt zich opgeven door het formulier uit het kerkblad in te vullen en in te leveren bij Anna Boersma, Krúslings 11 in Ureterp (06-31232626) of in de brievenbus aan de buitenmuur van De Mande.
Opgeven kan tot 1 december 2023 en mag ook per e-mail (annaboersma@ziggo.nl).