Agapè maaltijd

Bij Agapè-maaltijden is de mix van deelnemers van groot belang: in leeftijden, maar ook in woonplaatsen. Onder het genot van door deelnemers gemaakte maaltijden maken gemeenteleden uit het hele werkgebied van It Keningsfjild kennis met elkaar.

Doel is om in huiselijke sfeer de onderlinge verbondenheid te vergroten. Met gesprekken over onderwerpen die deelnemers spontaan aandragen, met verhalen over eigen ervaringen.