Agapè maaltijd

Bij Agapè-maaltijden is de mix van deelnemers van groot belang: in leeftijden, maar ook in woonplaatsen. Onder het genot van door deelnemers gemaakte maaltijden maken gemeenteleden uit het hele werkgebied van It Keningsfjild kennis met elkaar.

Doel is om in huiselijke sfeer de onderlinge verbondenheid te vergroten. Met gesprekken over onderwerpen die deelnemers spontaan aandragen, met verhalen over eigen ervaringen.

Impressie agapèmaaltijden

Het vieren van de agapè maaltijd is een oude Bijbelse traditie. In het nieuwe testament lezen we regelmatig dat Jezus de maaltijd gebruikte met zijn discipelen. Jezus nam de tijd om met hen te praten over het geloof. De eerste christenen bleven die traditie trouw. Ze kwamen bij elkaar thuis en brachten zelf eten en drinken mee. Wat overbleef kreeg een diaconale bestemming. Deze maaltijd werd agapè-maaltijd genoemd.

In oktober en november hebben we binnen It Keningsfjild in vijf huiskamers van een agapè maaltijd genoten. Hierbij nam ieder iets mee voor de maaltijd, om te delen met elkaar. Zo ontstond er een verrassend driegangen menu. En vaak ook verrassende gesprekken. De deelnemers waren dankbaar dat we elkaar weer op deze manier konden ontmoeten.

Organiseren we dit ook weer in 2023?
Anna Boersma wil volgend jaar het stokje wel overnemen voor de organisatie van de agapè maaltijden. Heel fijn Anna!

Hartelijke groet van Daniela Donker