2 november Allerzielen: Lichtjesavond in Ureterp en Ureterp

Lichtjesavond op de begraafplaats van de St. Piter in Ureterp.
Wij nodigen u wederom van harte uit om, ter gelegenheid van Allerzielen, op 2 november a.s. uw overleden dierbare(n) te komen herdenken.
De inloop is van 19:00 – 19:30 uur. U krijgt een lichtje aangereikt, deze kunt u plaatsen op het graf van uw dierbare. Ook is er een collectieve gedenkplek ingericht in de vorm van een hart. Daarop kunt u een lichtje plaatsen wanneer uw geliefde elders begraven ligt, of wanneer er hier, om welke reden dan ook, geen ‘eigen’ gedenkplek is.
Om 19:30 uur is er een kort programma in de kerk.
We hopen u te mogen begroeten op 2 november.

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Bakkeveen organiseert samen met vrijwilligers uit het dorp voor de eerste keer een lichtjesavond in Bakkeveen.
Datum: 2 november 2019
Tijd: 19.00 uur
Plaats: begraafplaats Bakkeveen
Parkeren: parkeerplaats camping ’t Hout.

U wordt voor deze avond van harte uitgenodigd om, eventueel samen met uw familie en/of vrienden, stil te staan bij herinneringen aan uw overleden dierbare(n). Deze avond is niet alleen bedoeld om overledenen te gedenken die hier begraven zijn. U kunt tijdens de bijeenkomst een lichtje plaatsen op hun graf. Ook voor hen, die op een andere plek begraven of verstrooid zijn, kan een gedenklichtje geplaatst worden op een hart, opgesteld op de begraafplaats. De grafkaarsen worden op de begraafplaats uitgedeeld.