15 oktober Gespreksgroep “Niet in Gods naam”

Beste mensen,
Op dinsdag 15 oktober a.s. is het weer zover. Dan komen we weer bij elkaar voor het tweede seizoen met het boek “Niet in Gods Naam”. Deze avond staat hoofdstuk 7 (Worstelen met de engel) op het programma. We verwachten jullie weer om 19.45 uur (koffie) in het Teehûs.
Bij verhindering graag een berichtje naar Henk Boersma of Wiebe Veenstra
Mei in freonlike groet fan, Wiebe Veenstra