Zondag 17 november 2019

9:30 uur St. Piter, Ureterp
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger ds. J.H Verwaal
Organist dhr. G. Zigterman
Collectes voor diaconie (De Hoeve, Beetsterzwaag) / kerk

Thema: Viering Heilig avondmaal. Op deze zondag viert onze gemeenschap de maaltijd van de Heer. Bij de uitdeling van brood en wijn spreek ik steeds tot ieder die brood en wijn ontvangt: de vrede van Christus.

Lees meer hierover...

Meditatie

‘Een mens wordt geboren om zich in te zetten‘ (Job 5: 7)
Kennelijk zitten wij mensen zo in elkaar dat onze inzet en ons werk ons pas voldoening en tevredenheid geven. Vooral als het werk onze creativiteit vereist. Als wijzelf iets van waarde kunnen toevoegen aan onze arbeid en inzet. Wie onder dwang van andere mensen slaafse arbeid moet verrichten, …

Lees meer hierover...

Op het Langpaed

Opa Koekoek
Een van voor de kleinkinderen meest aantrekkelijke voorwerpen bij ons in huis op het Langpaed is de koekoeksklok. Het geroep van dat vogeltje, het liefst twaalf keer achtereen en gevolgd door een passend dansmuziekje, vormt dé grote afleidingstruc na ‘pijnlijke’ valpartijen of, op logeermomenten, het vertrek van de ouders. Ik kom hier straks nog even indringend en waarschuwend …

Lees meer hierover...

Geloof en zingeving: boeiend ….? “Nou en of!”

Cursus Theologische Vorming en Verdieping van start.
Geloof en zingeving zijn van alle tijden. Denk je er wel eens over na, of heb je vragen en ben je geïnteresseerd in ideeën en inzichten van anderen? Of zou je meer willen leren over de Bijbel, andere godsdiensten of religie in het algemeen?
Dan is de cursus Theologische Vorming en Verdieping iets …

Lees meer hierover...