Wij van “It Keningsfjild” heten u welkom op onze site

Ook vanuit It Keningsfjild proberen we te bemoedigen en uitzicht te houden.
Elke zondag, voorlopig tot 1 juni, is er via internet een internetkerkdienst vanuit de St.Piter te volgen.

Klik om de dienst van komende zondag 5 april te bekijken https://kerkdienstgemist.nl/stations/1392/events/event/15243497-202004050930.

Dominee Beer

Vier keer  per jaar wordt er in De Mande  een kinderdienst gehouden onder de naam “kerk op schoot”.  In deze dienst worden de peuters allereerst verwelkomd door Dominee Beer.
Onze Dominee Beer hoorde van de Berenjacht in Bakkeveen en doet natuurlijk heel graag mee om de kinderen een leuke wandeling door het dorp te gunnen.
Dominee Beer staat voor het raam van de kerk De Mande, onder een tekening van de regenboog; het symbool van hoop en verbondenheid met God.
Veel plezier met de berenjacht!

Liturgische schikking 5de zondag Veertigdagentijd 29 maart 

Johannes 11:1-4 en Johannes 11:17-44

Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk.
Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen.
Het beroert hem diep van binnen en vanuit de bewogenheid is zijn reactie heftig.
De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven.
In het centrum zien we hier de totale overgave en te totale liefde.
Dood en leven, een zuchtje is het verschil.
De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer, we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de roze wolk van graszaden, is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven.
Liefde is sterker dan de dood.
Gedragen worden door anderen is het thema voor deze schikking. Hoop hebben op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over. In de stip plaatsen we een rode roos  ( liefde, betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige  en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door onderlinge verbondenheid.

Uit de internetdienst van 22 maart

Anthem, (hymne) een lied van Leonard Cohen.

Een lied over de onvolmaaktheid, over alles wat er mis is in deze wereld.
Dat is een gegeven, hier moeten we mee leven.

Streef niet naar het volmaakte,
vraag niet het onmogelijke,
wees tevreden met wie je bent,
juist in het onvolmaakte liggen kansen.

in alles zit een barst
juist daar kan het licht binnenkomen.

“there is a crack in everything
that’s how the light comes in”

Bij het viltkleed Anthem.
Ria Dokter-Pier

Liturgische schikking Vesper woensdag 11 maart 

 Mattheüs 6: 19-23

Van licht kunnen we geen voorraadje aanleggen, in de zomer kunnen we niet sparen voor de winter. Licht is er wanneer de zon opkomt of als we licht aandoen. Het oog is de lamp van ons lichaam. We worden uitgenodigd goed te kijken, waar te nemen, naar wie (of wat) we ontmoeten op  onze weg in het leven. Het licht mag in ons schijnen. De bloemschikking van vandaag met narcisbollen met wortels maar zonder aarde, nodigt ons uit af te schudden wat we niet nodig hebben. En duisternis te doen verdwijnen door het licht te brengen.