Wij van “It Keningsfjild” heten u welkom op onze site

De protestantse kerkgemeenschap It Keningsfjild (Het Koningsveld) bestaat sinds 1 januari 2017. Hierin werken de voormalige gereformeerde kerk van Bakkeveen en de hervormde gemeente Opsterland Noord (Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp) steeds meer samen. Mensen, gebouwen, begraafplaatsen en middelen zijn bij elkaar gebracht en verbonden in een geduldig proces.

Missie

Een zinvol bestaan voor mens en samenleving.

Visie

De protestantse gemeente (PKN) It Keningsfjild wil een gemeenschap van Christenen zijn die:

  • De Bijbel gebruikt als inspiratie voor onze relaties en voor betrokkenheid met de wereld waarin wij leven;

  • Open staat voor veranderende omstandigheden en inzichten met ruimte en respect voor elkaar;

  • Zoekt naar een balans tussen traditionele en eigentijdse activiteiten, waarin de elementen vieren, leren en dienen herkenbaar zijn;

  • Vanuit de kernwaarden: respect, betrokkenheid en verbondenheid, creativiteit en openheid, ruimte en vrijheid werkt.

Kerkdienst

De Mande, Bakkeveen

19 januari | 09:30

St. Piter, Ureterp

26 januari | 09:30

Activiteiten

Agapèmaaltijd

16 januari | 18:00

Start actie Kerkbalans

18 januari | 00:00

Overige activiteiten