Zondag 22 september 2019

9.30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. A. Bakker
Collectes voor diaconie / kerk

Thema: kan geld voor ons werken? Gewoonlijk moeten we werken voor geld. Geld is het symbool voor ons werk en onze inzet. Wie tijd en inzet beschikbaar heeft, wie speciale vragen of problemen kan oplossen, wie bepaalde zorg biedt, wie een extra


Lees meer hierover...

Meditatie

Respect voor water is respect voor God
Een land dat wateren drinkt van de regen van de hemelen (Deut. 11:11)
In de taal van de Bijbel is water een meervoudsvorm: wateren.
Het woord is verwant aan het woord voor hemel. Wateren = maiem lijkt op hemelen = sja-maiem. Want omgang met water is als omgang met God.
In de Bijbel …

Lees meer hierover...

Geloof en zingeving: boeiend ….? “Nou en of!”

Cursus Theologische Vorming en Verdieping van start.
Geloof en zingeving zijn van alle tijden. Denk je er wel eens over na, of heb je vragen en ben je geïnteresseerd in ideeën en inzichten van anderen? Of zou je meer willen leren over de Bijbel, andere godsdiensten of religie in het algemeen?
Dan is de cursus Theologische Vorming en Verdieping iets …

Lees meer hierover...