Wij van “It Keningsfjild” heten u van harte welkom op onze site.

Zondag 3 december 2023

Fryske tsjinst yn en vanuit de St. Piter yn Ureterp, voorganger ds. L. Westra uit Lollum

Informatie over deze dienst leest u hier
Online kunt u de dienst volgen door deze link aan te klikken.

Oogstdienst 5 november 2023

 

Een gebed om gerechtigheid en barmhartigheid, voor allen in Israël en Gaza die lijden onder geweld.

In een brief heeft ds. René de Reuver, scriba van het moderamen van de Generale Synode, zijn medeleven betuigd met de partnerkerken en -organisaties van Kerk in Actie in Israël en Palestina.

Een gebed om gerechtigheid en barmhartigheid, voor allen in Israël en Gaza die lijden onder geweld.

Uw dag van immense vreugde, Heer, werd een dag van diep verdriet en geween.
Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israël,
wier lichamen en zielen werden gebroken en vermoord.
Hun kreet werd gehoord als een sirene van wanhoop en complete hopeloosheid,
Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed!
Genees de gewonden, troost de gebrokenen.
En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid in hun midden schijnen.
Heer, versterk ook uw gemeente,
laat ze een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood.
Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

En we horen de roep van het volk van Gaza:
We hebben geen onderdak, we hebben geen voedsel, we hebben geen toekomst.
Ook wij verloren onze geliefde onschuldigen
en onze kinderen zijn gebroken door angst en nood.
Bid voor ons: dat God genade zal hebben en ons vrede zal schenken.
Heer, toon uw ontferming over deze gebrokenen.
En we bidden: God, moge zowel uw gerechtigheid als uw barmhartigheid in hun midden schijnen.
Heer, versterk ook daar uw kerk,
laat ook zij een baken van uw licht en liefde zijn in deze diepe nood.
Heer, ontferm U, hoor ons gebed.

Tegelijk kijken we ook naar onszelf, als mens en als kerk:
Heer, vergeef ons onze eigen zonden,
onze gedachten van eigen gerechtigheid,
en ons tekortschieten in uw glorie.
Heer, ontferm U over ons door uw Zoon Jezus Christus,
maak ons nederig en heilig.

Heer der heren,
breek de boog en de lansen van het kwaad en van de bozen.
Koning der koningen,
verbrand de strijdwagens met vuur,
en verhef uw Naam in Israël en onder de volken,
voor eeuwig en altijd,
tot Jezus komt, Jeshoea, de Heiland van de wereld, de Koning van de volken.
Maranatha

Opvang in het Teehûs

Berichten van de Werkgroep Oekraïne kunt u hier volgen.

Kerkdiensten

Dienst in De Mande in Bakkeveen

10 december | 09:30 - 10:30

Dienst in de St Piter in Ureterp

17 december | 09:30 - 10:30

Activiteiten

Zingend naar Kerst

9 december | 15:00 - 17:00

Avondsluiting in De Lijte

14 december | 19:00 - 20:00

Gespreksgroep

19 december | 20:00 - 21:30

Overige activiteiten