Wij van “It Keningsfjild” heten u van harte welkom op onze site.

Zondag 21 april 2024

Dienst in en vanuit de St. Piter in Ureterp.  Voorganger is ds. mw. A.J. Nicolai.
Informatie over deze dienst vindt u hier.
U kunt de dienst ook online volgen door hier te klikken.

PKN

Een gebed om gerechtigheid en barmhartigheid, voor allen in Israël en Gaza die lijden onder geweld.

Uw dag van immense vreugde, Heer, werd een dag van diep verdriet en geween.
Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israël,
wier lichamen en zielen werden gebroken en vermoord.
Hun kreet werd gehoord als een sirene van wanhoop en complete hopeloosheid,
Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed!

lees hier verder

Nieuw logo bij jeugdactiviteiten

Als gemeente zijn we blij met de jongeren.
Petra de Jong ontwierp een prachtig logo voor de jeugdactiviteiten.
Het is een boom met spelende kinderen. Dat iedereen een leven lang mag spelen in de ogen van de Eeuwige.

Opvang in het Teehûs

Berichten van de Werkgroep Oekraïne kunt u hier volgen.

Kerkdiensten

Activiteiten

Wandeling

28 april | 15:00 - 17:00

Avondsluiting in De Lijte

2 mei | 19:00 - 20:00

Overige activiteiten

Jeugdmeeting Ureterp

28 april | 19:30 - 22:00

Praise + Prayer

5 mei | 19:30 - 21:00