Zondag 18 november 2018

9.30 uur De Mande, Bakkeveen

Voorganger ds. G. Kajim, Emmen
Organist dhr. Gj. van der Velde
Collectes voor diaconie/kerk

9.30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. E. Jongstra, Blije
Organist dhr. A. Bakker
Collectes voor diaconie/kerk