Zondag 11 november 2018

9:30 uur De Mande, Bakkeveen

Voorganger mv. T. Hoogesteger
Organist mevr. K. Flapper
Collectes voor diaconie (binnenl. diaconaat) /kerk
School-kerk-gezinsdienst.
De klassen van de basisschool Betrouwen in Bakkeveen zijn of gaan allemaal druk bezig rond de verhalen die we in deze dienst centraal stellen: dat is op deze gedenkdag van st. Maarten natuurlijk het verhaal rondom de ontmoeting van st. Maarten en de bedelaar. In de Bijbel staat het verhaal van de ontmoeting van Jezus en een blinde bedelaar. Beide verhalen kunnen ons heel veel leren.
Zien wij elkáár in deze dienst? Welkom!

9:30 uur St. Piter, Ureterp 

Voorganger ds. E. v.d. Weijde, Frieschepalen
Organist dhr. G. Zigterman
Collectes voor diaconie (binnenl. diaconaat) / kerk