Zondag 24 maart 2019

9.30 uur  De Mande, Bakkeveen         Derde zondag Veertigdagentijd

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist mevr. J. Oosting
Collectes voor diaconie (Kinderen in de knel India) en kerk

Thema: rolpatronen omgekeerd
Rolpatronen van mannen en vrouwen staan regelmatig ter discussie. Het mannelijke en het vrouwelijke kunnen velerlei uitdrukkingsvormen krijgen. Een heel Bijbelboek is beschikbaar waar rolpatronen omdraaien: Esther. Hoog/laag, verhoging/vernedering, man/vrouw, kind/volwassen, actief/passief, aanwezig/afwezig, aanval/zelfverdediging, vijandschap/vriendschap, steeds draaien de rollen om. Wonderlijk dat dit boekje in de Bijbel is opgenomen. Daaruit zullen we lezen.