Van witte donderdag tot en met paasmorgen

De voorbereiding voor deze Paascyclus is in volle gang. Van liturgisch bloemschikken tot aan de zangoefeningen van de koorgroep It Keningsfjild.
Zo is het Paasfeest geen herdenking van een gebeurtenis lang geleden, maar een uitdaging aan ons nu om geloof en vertrouwen te vernieuwen en te verdiepen. Zullen wij wat angst en vrees afleggen, zullen wij hoop en liefde zoeken? Zullen wij uitzien naar de dag dat allerlei te verheven machten en krachten onttroond worden? (1 Korinthe 15: 24). In zoverre ons vertrouwen groeit , zullen wij ook de boodschap van de evangeliën navoelen. Wij hopen daarom als gemeente dat de vieringen ons mogen helpen en bemoedigen om ons geloof te vernieuwen. Om bij de opdracht van ons leven te blijven.