Van de ZWO

Kort jaarverslag van de ZWO groep van It Keningsfjild.
September 2017- augustus 2018.
Hennie Dillingh is eind november 2017 weer vertrokken naar Kenya om daar in het ziekenhuis te werken.
Tevens is er weer een nieuwe zending sokjes en mutsjes verstuurd, die ze daar weer onder de nieuw geboren baby’s heeft verdeeld. De moeders zijn er heel blij mee. De komende winter kan er worden door gebreid.
De ZWO groep heeft mee gewerkt aan de kerkdienst van de 2de zondag van Advent, 3 december 2017 in de Sint Piter te Ureterp. Het was een dienst van It Keningsfjild. Voorganger was ds. Jak Verwaal. In deze dienst stond het project “You and Ghana” centraal. Carla van Valkenburg was deze dienst aanwezig en vertelde aan de hand van foto’s via de beamer over haar werk in het ziekenhuis in Ghana.De collecteopbrengst in deze dienst was € 351,42. Dit bedrag werd door de diaconie aangevuld tot € 400,-
Er zijn ook weer 40 dagentijd  kalenders samengesteld door de ZWO groep. In totaal zijn er 84 stuks verkocht. De netto opbrengst was € 277,-. De opbrengst was voor Better Malawi. (Froukje Mensonides Siegerswoude)
De ZWO groep heeft ook meegewerkt aan de kerkdienst in de 40 dagen tijd die gehouden werd op zondag 18 februari 2018 in de Sint Piter te Ureterp. Het was een dienst van It Keningsfjild. Voorganger was ds Jak Verwaal. Het project van Anita Buikema stond centraal. Zij liet ons via de beamer meekijken in de vrouwentuin Keneba in Gambia. De opbrengst van het gewas wordt verkocht. Dit geld wordt besteed aan voeding, onderwijs en gezondheidszorg voor de gemeenschap. Het project is helemaal opgezet door en voor het dorp. De collecte opbrengst was € 375,48.
Op zondag 3 juni 2018 werd door Reinilde Eppinga in de Mande te Bakkeveen een kleine presentatie gehouden over haar werk Kipepeo in Kenya. ( Speciale bijscholing in het onderwijs).
Op zondag 17 juni 2018 werd door Anita Buikema in de Mande te Bakkeveen een certificaat van waardering uitgereikt namens de Vrouwentuin Keneba in Gambia.
Graag ontvangen wij van u gebruikte postzegels, ansichtkaarten en gebruikte mobile telefoons voor de zending. In beide kerken staat een doos waar dit in gedaan kan worden. Over het afgelopen seizoen zijn er 3 plastic zakken vol verzameld. Dit wordt via Drachten naar Utrecht gebracht waar het landelijk verzamelpunt is. De landelijke opbrengst in 2017 was € 31.533,-!!
Alle gevers hartelijk bedankt!

ZWO dienst 2 december 2018
Stichting Beletu in Ethiopië stond in deze dienst centraal. Frederika Boersma had een mooie presentatie  gemaakt voor de beamer. Ze vertelde over het werk voor de straatkinderen en voor het project in Anno. Daar worden weeskinderen in pleeggezinnen opgevangen en wordt er voor school en schooluniformen geld gegeven. De collecte bracht € 225,- op. De diaconie vult dit bedrag aan tot € 300,-. Een mooi resultaat waar veel mee kan worden gedaan. Na de dienst werden er artikelen, gemaakt in Ethiopië verkocht.
In de hal van de Sint Piter stonden 85 kerstattenties klaar om door gemeenteleden weggebracht te worden. De attenties zijn gemaakt door de dagbesteding van zorgboerderij de Twa Bûken in Wijnjewoude. Een omgekeerd glas met een kaars er bovenop. Alle attenties waren in korte tijd weg.  De diaconie bedankt iedereen voor de medewerking!
Vrouwentuinkeneba in gambia
Afgelopen week ontving de redactie van Anita Buikema de nieuwsbrief waarbij er verslag wordt gedaan van de verdeling van de waterleiding en de bevestiging van 15 kranen in de vrouwentuin in Gambia. Nu het regenseizoen voorbij is wordt er binnenkort begonnen aan de stenen muur om de tuin te beschermen tegen ongenode gasten. Het gegenereerde inkomen wordt voornamelijk gebruikt om de voedings-, onderwijs- en gezondheidsbehoeften van hun gezinnen te financieren.
*Het volledige verslag met alle foto’s vindt u op www.itkeningsfjild.nl*

 

 

 

 

Nieuws uit Ghana

Hallo Allemaal, het is alweer een hele tijd geleden dat er nieuws kwam vanuit Ghana, maar gelukkig is er niet stil gezeten!

Safe Motherhood-project You & Ghana heeft dit project ontwikkeld, hierbij is ons doel de zorg aan zwangeren, kraamvrouwen, baby’s en kinderen te verbeteren. We hebben nu een goede samenwerking met WAAF (West African Aids Foundation).  In maart 2019 zal ik teruggaan naar Ghana en dan ook zelf weer bij alle projecten kijken. Alsnog bedankt voor jullie steun voor You & Ghana.

Met vriendelijke groet, Carla van Valkenburg