World Servants; aardappel- en potgrond actie

World Servants

 

Zoals u misschien al had gelezen zullen Krijn de Haan en Mirte Kajim aankomende zomer naar Zambia af reizen om daar klaslokalen en een leraren woning te bouwen.
Op deze manier kunnen er meer kinderen naar school en hebben ze kans op een betere toekomst.
Beste dorpsgenoten,
Hallo wij zijn Krijn de Haan en Mirte Kajim en wij willen in 2019 mee met World Servants .
Wij willen naar Zambia in Afrika , hier zullen we dan drie weken lang lerarenwoningen en scholen gaan bouwen, zodat de kinderen daar naar school kunnen. We hebben besloten om naar Zambia in te gaan omdat dat ons allebei het meest aansprak. We houden van reizen en dit is dan ook echt een hele mooie kans om ook nog goeie daden te verrichten. We zijn heel erg benieuwd naar de leefomstandigheden en de mensen die we tegen zullen komen. Misschien zullen we gaandeweg ook onszelf behoorlijk tegen komen als we onze standaarden echt naar het minimaalste moeten verlagen. Al met al lijkt het ons een fantastisch avontuur. Maar de dit kan natuurlijk niet zomaar. We zijn al druk in de weer geweest tijdens de Kerst Singin en met de Kerstwandeling, maar er is veel geld nodig om de bouw te kunnen financieren.
Daarom willen wij in Bakkeveen een aardappel- en potgrondactie houden. Als u belangstelling heeft om aardappels en/of potgrond bij ons te kopen en de kinderen in Zambia wilt helpen dan kunt u het onderstaande bestelformulier invullen. Wij komen het bestelformulier bij u ophalen in week 8. U kunt de bestelling ook telefonisch aan ons doorgeven tel: 0516-541585 of de bestelbon brengen op de Boskleane 31 of de Noardkamp 5 in Bakkeveen. In week 10 komen wij de aardappelen bij u thuisbrengen.  Hieronder ziet u een overzicht van de aardappelen die bij ons te koop zijn. Mocht u niks willen bestellen maar ons wel willen steunen dan kan u ook een gift overmaken via onderstaande link www.geef.ws/bakkeveen 

De eerste actie voor Zambia is een feit: zaterdag 15 december mochten we tijdens de kerstsing-inn in de Mande een verloting houden. Door de plaatselijke ondernemers waren er prachtige prijzen beschikbaar gesteld, daardoor konden we veel lootjes verkopen !!  Uiteindelijk was de opbrengst € 374.- Bovendien mochten we twee giften ontvangen van € 100.- en van € 50.-.
We willen alle sponsors en natuurlijk alle lootjes kopers hartelijk bedanken!!!!!  Wilt u ook een gift over maken dan kan dat via  www.geef.ws/bakkeveen 
2e Kerstdag tijdens de kerstwandeling hebben we weer de koek en zopie verzorgd samen met de gospelgroep Sjir El Shaddai. Het weer was grijs maar zo goed als droog. Het verdwaalde drupje water dat er viel weerhield de mensen er niet van om een lekkere wandeltocht langs weer mooie routes te lopen. Vele wandelaars kwamen gezellig bij ons in de tent voor een kopje koffie, thee of lekkere chocolademelk met slagroom, allemaal bedankt. Het was een hele gezellige dag met vele vrijwilligers, allemaal bedankt voor jullie inzet. Ook willen we de vereniging, die de kerstwandeling organiseert, bedanken dat we weer de koek en zopie mochten verzorgen. Ook willen we Warner bedanken voor het helpen met de tent, Maatschap R&H Mekkes-Bakker voor het lenen van het stro, Jaap voor het halen en brengen van het stro en natuurlijk Siska en Jan-Willem van camping de Wâldsang voor deze mooie locatie met een mooi groot sanitair gebouw. De opbrengst was € 2333.10 . De helft hiervan is voor de WS en de helft voor de gospelgroep.
Iedereen bedankt namens Sjir El Shaddai en Mirte, Krijn en Johanna Ekas namens de World Servants Bakkeveen.
Komende Acties:

  • Pepermunt in de Mande
  • Helaas mogen we dit jaar bij de Poisz geen flessenactie houden daarom houden wij in De  Mande een flessenactie, daar staat een container waar u uw flessen in kan
  • In februari houden wij onze aardappel en potgrond actie, zie de bestelbrief. * 16 maart willen we een stamppot etentje organiseren, noteer deze datum vast in uw agenda, nadere informatie volgt in het kerkblad van maart

Alvast bedankt en groeten,
Krijn en Mirte