Van de diaconie

Collecteafkondiging
24 en 25 december: kinderen in de knel
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen? Houd in de loop van 2018 kerkinactie.nl/kerstin de gaten.
Zondag 20 januari: Oecumene
Zondag voor de eenheid: migratie verbindt kerken wereldwijd Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.
Zondag 27 januari: Jeugdwerk
Duizenden jongeren spelen Sirkelslag.
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. Meer informatie: www.sirkelslag.nl
Oogstdienst
4 november 2018 hebben we een oogstdienst gehad. Veel mensen hebben opbrengsten van de tuin, zelfgemaakte jam enz. meegenomen voor de verkoop ten bate van Voedselbank Opsterland.
De collecte in de dienst en de verkoop van de meegebrachte spullen hebben € 234,40 opgebracht. De diaconie verhoogt dit bedrag naar € 500,-  Van dit bedrag worden artikelen gekocht die in de voedselpakketten worden gedaan. We bedanken iedereen voor het meebrengen van de spullen!
Kerstpakketten inleveren voor de voedselbank
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid artikelen uit het kerstpakket die u misschien ontvangen hebt in te leveren bij onderstaande adressen. Deze artikelen komen in het voedselpakket van de voedselbank in Gorredijk en worden tegen de kerstdagen rondgedeeld in Opsterland. Zo krijgen de ontvangers iets extra’s voor de kerst. Alvast bedankt!
Inleveren kan bij:
Hendrik Jan Groen; Rein Reinsma