Restauratie Sint Piter

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Op zaterdag 13 september, de laatste dag fan Tsjerkepaad 2014 en gelijktijdig met Open Monumentendag, is onze Sint Piter opengegaan voor bezichtiging na een verbouwingsperiode van ca. 8 maanden. Wij mochten die dag ca. 350 (!) belangstellenden ontvangen en rondleiden door onze prachtig heringerichte kerk. Heel veel Ureterpers, maar ook van heinde en ver kwamen mensen onze kerk bezoeken. Sommigen combineerden dit met een bezoek aan de graven van overleden familieleden op de begraafplaats.

Interieur na restauratie kerkblad

Samengevat kwamen de meeste reacties er op neer, dat men de entree mooi licht en ruim vond en dat de oude muur van de toren met z’n nissen zo goed uit komt. Bij het betreden van de kerkzaal was men overwegend erg onder de indruk van het licht en de ruimte en velen waren geboeid door het wandkleed van Ria Dokter in het koor. Verrassend passend vonden velen de hoekbankjes in het koor. Mensen die soms tientallen jaren niet in deze kerk geweest waren verbaasden zich over de metamorfose die de kerk had ondergaan en de geheel veranderde uitstraling. De nieuwe toegangshekken, het vernieuwde pad met verlichting en fietsenstalling maakten volgens sommigen het mooie plaatje compleet.
Zo’n 250 mensen hebben zich in het Teehûs de koffie/thee/fris met gebak goed laten smaken en hebben de fotocollages en tekeningen van de herinrichting bekeken en gingen met elkaar en met de aanwezige ambtsdragers in gesprek. We hebben mooie verhalen van vroeger gehoord en een enkele belofte om de openingsdienst bij te gaan wonen. (En ze waren er!).
Samengevat: Ureterp kan trots zijn op zijn vernieuwde Sint Piter, of zoals een bezoeker het zei: ”Jim hawwe de tsjerke net restaurearre, mar by de tiid brocht”.

Als vervolg op het bovenstaande nog wat meer nieuws over het interieur. Genoemd werd al het wandkleed van Ria Dokter in het koor.
De foto laat zien hoe mooi qua afbeelding en kleur dit wandkleed past in het geheel. Het bijschrift bij dit wandkleed drukken wij hierbij af met daarbij een gedicht, dat dichter Klaas Bruinsma maakte bij een eerdere expositie van dit wandkleed tijdens Tsjerkepaad. De hoekbankjes in het koor zijn gemaakt van de bij de herinrichting overgebleven oude kerkbanken.

Wandkleed “Kruis of vogel”

Wandkleed 'Kruis of Vogel'

Het kruis is het teken van het christelijk geloof, maar ook het teken van de dood. In het christendom gaat het leven door, door de dood heen.
De vogel is het symbool voor de kringloop van het leven, voor de eeuwigheid.
Achter de vogel is vaag nog het kruis te zien.
Ria Dokter-Pier

Tusken himel en ierde
De fûgel fan de Geast fljocht bliid omhegen en jout ús út ‘e himel wei syn segen.
Wij bidde: “Til ús mei Jo wjokken op en lit mei krêft fan ’t leauwe ús bewege”.
Klaas Bruinsma

In het receptieboek bij de opening van de kerk werden we van vele kanten gefeliciteerd met de vernieuwde kerk. Hieronder een bloemlezing:

– “Rustige kleuren bij binnenkomst. Een prachtig interieur. Gefeliciteerd. Ik hoop dat er nog vele erediensten gehouden mogen worden en ‘dankbaarheid’ de boventoon mag voeren”.

– “Dat Gods woord in lied en verkondiging nog veel mag klinken in deze kerk”. –

– “Prachtige kerk. Weer helemaal bij de tijd. Zitplaatsen waar je beter kunt zitten. Alles lichter; de vloer mooi! Vooral een plus: het zeer ruime toilet voor minder-validen”.

– “Gefeliciteerd met deze keurige kerk. De lichtinval is prachtig. Moge het licht van het evangelie net zo mooi de kerk invallen”.

– “Hier is God geloofd, door de eeuwen heen. Wij bidden dat het mag doorgaan tot in eeuwigheid. Aan het prachtige kerkgebouw zal het niet liggen”.

– “Bewaar het pand u toevertrouwd. Kreas! Lokwinske”.

– “Prachtige tsjerke wer Oerterp folle wille en besinning ha kin op allerhande mêd. Moaie blomstikken Marja”.

– “Hiel wat oars, geryflker en better skjin te hâlden dan doe’t myn pake Jan van der Harst hjir koster wie (1900?-1922?)”.

– “Ljocht en romte. It symbolisearret romte fan tinken. De yngong/entree hat in metamorfoaze ûndergien: ljocht en romte. Each foar detail. Tige slagge! Je soene wer (faker) nei tsjerke gean!”

Bij de bezichtiging tijdens de open dag was het koor nog niet ingevuld. Een week daarna hebben de lessenaar, de avondmaalstafel, het doopvont en de paaskaars er een plaats gekregen.
De hieronder afgedrukte foto geeft een indruk van het ingevulde liturgisch centrum.

Gerke de Vries

Nieuw koor ingericht