Ongestraft mag liefde bloeien

In de week na de Nashvilleverklaring zongen wij in de kerkdienst op 13 januari het lied “Ongestraft mag liefde bloeien”. Door de PKN was een oproep aan de gemeenten gedaan dit lied in de kerkdienst te zingen.

Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht.
Niemand houdt de liefde tegen, waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.
Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint.
Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Tekst: Sytze de Vries; muziek: Blaenwern, William Rowlands
Informatie over dit lied van Sytze de Vries is te vinden op Kerkliedwiki.nl.