Meditatie

Neem je kruis op je…. (Mattheus 16:24).
Dit advies van Jezus om je kruis op je te nemen, geeft Jezus naar aanleiding van een opmerking van zijn leerling Petrus. Petrus had gezegd dat hij het idee om naar Jeruzalem te gaan en daar te lijden en te sterven maar niets vond. ‘Dat zal toch niet gebeuren!’  Roept hij uit. ‘Dat mag u toch niet overkomen, Jezus’, zegt hij. Dat vind ik wel begrijpelijk, eerlijk gezegd. Petrus reageert als een beschermende vader/moeder. Hij, de beste leerling van Jezus, wil niet dat zijn grote vriend Jezus bewust naar Jeruzalem gaat om narigheid op te zoeken, zelfs te lijden en te sterven…  Wie wil dat nu? Als narigheid in je leven komt, is er ook altijd de gedachte: was het maar niet gebeurd… Wat ellendig dat mensen soms zulke narigheid overkomt… En nu gaat Jezus ook nog eens bewust die lijdensweg op.
Petrus reageert wellicht ook een beetje onvolwassen. Alsof hij nooit in deze wereld heeft rondgekeken… Misschien heeft hij alleen maar vis gevangen op het meestal rustige meer van Galilea. Want ook in de toenmalige wereld van Petrus was er veel lijden door ziekte, geweld of tegenslag.  Jezus verwijt Petrus dan ook gedachten van de Tegenstander(Satan) te koesteren. Deze tegenstander in de vorm van een slang had ooit ingefluisterd dat een leven als God zomaar mogelijk is. Maar een leven zonder uitdagingen is een hersenspinsel.  Deze gedachte blijkt niet te kloppen. Wij mensen leven kennelijk tussen orde en chaos, tussen mooi en lelijk, tussen lust en last.
Sommigen hebben wel beweerd dat als Jezus nu maar de zonden van de hele wereld ‘wegdraagt’ als een lam, dan hoef ik het niet te doen.  Ook deze opvatting is helaas misleidend. Het blijkt omgekeerd te zijn. Meer is het zo dat, zoals Jezus zijn kruis niet uit de weg gaat, zo vermaant hij zijn vriend Petrus evenzo: wil je van mij leren en mij begrijpen, dan zal ook jij Petrus beiden gaan aanvaarden:  de lust en de last in het leven. Neem je kruis op je! Dan zal je eerder vrede van binnen ervaren.
De tijd voor Pasen is begonnen. Het grote lentefeest van de Bijbel, Pasen, kent een enorme rijkdom aan gedachten en wijsheden voor ons leven nu. Deze wijsheden liggen in de rijke liturgie van Pasen opgesloten. Een ervan is dat wij mensen altijd weer en ieder jaar opnieuw aan wat ‘rouwverwerking’ kunnen doen. Tussen orde en chaos, tussen lust en last, tussen tegenslag en voorspoed ligt de weg naar Pasen open. Het is beter deze weg te aanvaarden en je kruis op te nemen, dan te ontkennen. Anders zal de vrede van binnen ons in ieder geval ontgaan.
Ook dit jaar mogen wij erop vertrouwen dat in de samenkomsten van de Paascyclus de beproefde wijsheid van bijvoorbeeld Jezus zal worden aangereikt.  De samenkomsten naar Pasen mogen ons helpen de weg van het licht te vinden in ons leven. We wensen elkaar daarom goede diensten toe.
Ds Jak Verwaal