Kosters

Zondagse
Kostersdiensten

Dhr. G. Zigterman (Ureterp)
0512-303431
Dhr. H.J. Haanstra (Siegerswoude)
0594-644305
Dhr. T.H. van der Weij (Bakkeveen)
0516-541665
Overige kosters- en onderhoudsdiensten Dhr. R. Bouma (Overig)
De Mersken 12
9248 WR Siegerswoude
0512-356440
06-38911618

Teehûs te Ureterp

Selmien 50
9247 TT Ureterp
0512-301266
Voor meer informatie Mevr. M. Zigterman
Weibuorren 28
9247 BB Ureterp
0512-303431