Jeugdwerk

Enkele berichtjes over het jeugdwerk
Op zondag 11 november hebben we in De Mande weer de jaarlijkse school, kerk, gezinsdienst gehouden.
Hoe kon het anders op deze dag: het verhaal van st. Maarten die de bedelaar aan de stadspoort zag zitten in de kou en hem daarom de helft van zijn mantel gaf, was een belangrijk onderdeel van deze dienst. Het verhaal werd prachtig verteld door de juf en uitgespeeld door de kinderen. Iedereen van basisschool “Betrouwen” heeft enorm zijn best gedaan met zingen, toneelspelen, tekenen, muziek maken in het schoolorkest en het versieren van potjes voor lichtjes, om er met elkaar een mooie dienst van te maken. Zo als kerk en  school met elkaar te kunnen samenwerken is wat mij betreft steeds opnieuw een feestje!
Hartelijk dank iedereen voor de inzet, en voor de aanwezigheid (want daarmee laat je ook zien dat je dit de moeite waard vindt!).
De dienst op deze zondagmorgen  11 november was een  prachtige gelegenheid om Sirkelslag Kids op de vrijdag daarna nog een keer goed onder de aandacht van kinderen en ouders te brengen. Zo langzamerhand wordt Sirkelslag bekend onder de jeugd als een heel leuke quiz vol actie en maffe opdrachten. In de laatste week kwamen er nog zoveel aanmeldingen dat er 2 groepen werden gemaakt die via internet streden tegen ongeveer 200 andere groepen in het land.
De jongens zijn geëindigd op de 20ste plaats; de meiden op plaats 49, na een avond vol plezier. 4 man/vrouw leiding heeft alles in goede banen geleid en daarna met de koster ook weer de boel aan kant gemaakt. Hartelijk dank, ook aan de koster voor de flexibiliteit.
Geef het maar aan iedereen door:
op vrijdag 1 februari is er Sirkelslag Young, voor tieners vanaf  groep 8.
Ik ben bezig met de voorbereiding van de agapèmaaltijden: samen aan tafel bij iemand thuis, iedereen brengt iets te eten mee om samen een 3 gangenmenu op tafel te kunnen zetten. Tijdens de maaltijd is er tijd voor een goed gesprek met elkaar. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom! Heb je zin om mee te doen? Meld je maar vast aan op mijn mailadres!
Voor vragen, suggesties, kritiek en goede ideeën: kerkelijkwerkertoos@gmail.com
Vrede en alle goeds!
Toos Hoogesteger,