Groenekerken.nl Bomen in het nieuws!

Onlangs kwam aan het licht dat in Nederland nog steeds veel meer bomen worden gekapt ieder jaar, dan bij geplant. Ook in bossen worden veel bomen gekapt voor ‘biomassa’. In plaats van aardgas worden bomen verstookt… Het verbranden van bomen geeft zelfs meer CO2 dan het verbranden van gas… Een vreemde zaak. Want juist bossen die al langere tijd bestaan, hebben veel CO2 nodig, dat wordt omgezet in zuurstof: schone lucht. Ooit bezat Nederland ook vele tienduizenden kilometers aan heggen, langs wegen, waterwegen en weilanden. Onder dwang van ooit minister Sicco Landsholt zijn al deze heggen gesloopt, mede in verband met de ruilverkaveling. Een ramp voor flora en fauna… Gelukkig is er een levendig debat in Nederland met de vraag of dit nu wel de juiste keuzes zijn. Wat mij betreft worden de heggen hersteld en vele duizenden nieuwe bomen geplant en niet gerooid.
Onze gemeente is lid geworden van www.groenekerken.nl .
Deze website wil kerken inspireren om de uitdaging van ‘vergroening’ op goede wijze aan te gaan. Vele mogelijkheden zijn er om mee te doen. Al is nog niet duidelijk hoe wereldwijd wij als mensheid ons moeten aanpassen aan de wisseling van de natuur. Maar het vormgeven van een mooie en fijne leefomgeving voor flora, fauna en mensen is een prachtige opdracht en uitdaging.
Ds. Jak Verwaal