Enkele berichtjes over het jeugdwerk

Iedere eerste zondag van de maand is er een groepje tieners aanwezig om de tienerdienst met elkaar te houden. Deze zomermaanden ontmoeten we elkaar in De Mande om daar onze maandelijkse viering te houden.
Op diezelfde tijd is er ook een aparte viering voor de jongeren vanaf 14 jaar.
We spreken in beide groepen samen in een open  sfeer over wat ons bezig houdt. We lezen een verhaal of een gebed uit de Bijbel en vragen ons daarbij af wat dit voor ons dagelijks leventje kan betekenen. Herkennen we er iets van?
Wie mee wil doen, een keertje wil komen kijken of een vriend of familielid mee wil brengen: welkom!

De eerste agapèmaaltijd voor jong en oud  is  gehouden bij de familie De Haan in Bakkeveen. Onder het genot van een heerlijke maaltijd waaraan ieder zijn steentje heeft bijgedragen, hebben we gezellige kletspraatjes gehouden en openhartige gesprekken gevoerd. Helaas is de geplande maaltijd bij de familie Boersma in Ureterp niet doorgegaan omdat het me niet is gelukt voor die avond genoeg jongeren aan tafel te krijgen. Voor eind mei staat er nog een maaltijd in de agenda. Wil je mee doen? Laat het mij even weten!

Op 15 april was de tweede “Kerk op schoot” viering. Peuters en kleuters kwamen met hun mooie knuffels voor de viering waarin het verhaal van de herder en zijn 100 schapen centraal stond. Samen hebben we elkaar verwelkomd, gezongen, gebeden, een filmpje gekeken, schaapjes geteld en ook in de kerkzaal de verloren schaapjes weer opgezocht.
Na de zomervakantie hopen we nog een “Kerk op schoot” viering te houden. Het was mijn bedoeling dit in 2018 drie keer uit te proberen om te bezien of deze vorm geschikt is: of het voortzetting verdient en wat we kunnen verbeteren. Ik hoop op deze vraag reacties te krijgen van ouders , grootouders en andere aanwezigen, ook graag van de wat oudere kinderen.

De tijd van de eindexamens staat voor de deur. Spannend voor de jongelui die nu hun schooltijd op het voortgezet onderwijs afronden; maar soms nog meer voor de ouders.
Veel sterkte gewenst!
Graag krijg ik de namen van eindexamenkandidaten door, dan kan ik hen namens de gemeente even een presentje brengen om hen een steuntje in de rug te geven. Zo langzamerhand gaan de gedachten al uit naar de eerste voorbereidingen voor het seizoen na de zomervakantie. Nu alvast wat plannenmaken om ze in het nieuwe seizoen te kunnen uitvoeren: wil je meedenken of meehelpen aan het jeugdwerk? Graag!  

Voor vragen, suggesties, kritiek en goede ideeën: kerkelijkwerkertoos@gmail.com
Vrede en alle goeds!
Toos Hoogesteger