Enkele berichtjes  over het jeugdwerk

Op 17 november, dat is al weer eventjes geleden, hebben kinderen van groep 6,7 en 8 meegestreden in de landelijke quiz Sirkelslag Kids. Van de 171 groepen die door het hele land hebben meegedaan werd onze groep “jeugd It Keningsfjild” 57ste .
Op vrijdag 2 februari is het de beurt aan de jeugd vanaf groep 8 tot 16 jaar om de strijd aan te gaan tegen andere jeugdgroepen in de quiz Sirkelslag Young.
“Dominee Beer” heeft zich in de eerste “kerk op schoot” viering voorgesteld aan de ongeveer 40 aanwezigen in De Mande. Om uit te proberen of dit een vorm is die bij onze gemeente past willen we een aantal keren in 2018 zo’n viering houden. Al doende kunnen we leren en aanpassen. Reacties zijn daarom van harte welkom! De kinderen van 0-4 jaar staan centraal in deze viering waarin zij actief betrokken worden bij de uitwerking van een verhaal uit de Bijbel.
We zitten allemaal in een kring; de peuters op schoot bij vader of moeder, opa of oma of iemand anders die vertrouwd voor hen is, in de binnencirkel. Dat werd deze keer een ware stoelendans want de opkomst overweldigde ons.
Wat was het ook mooi om de betrokkenheid en het plezier te zien bij de vele aanwezige ouderen uit de gemeente. Marco Veenstra heeft  op zijn gitaar de peuterliedjes begeleid. Met muziekinstrumentjes (meegebracht door Janna) maakten de kinderen zelf het zingen nog extra feestelijk.
Janneke Veenstra hielp bij de vormgeving van het scheppingsverhaal.
Op 15 april om 9.30 uur is in De Mande weer een “kerk op schoot” viering.  Iedereen is van harte welkom.

Iedere eerste zondag van de maand is er één dienst van It Keningsfjild. In de wintertijd is dat in de st. Piter. Deze eerste zondag van de maand is er altijd kindernevendienst, er is ook Tienerdienst (voor de tieners van groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs). In januari zijn we daarnaast gestart met een Jongerenviering voor ieder vanaf 14 jaar. Dus: op 4 februari op tijd uit bed en goed gemutst met z’n allen naar de st. Piter!
De dienst op zondag 4 maart zullen we met de jeugd voorbereiden en vormgeven.  Doe je mee? Laat het me maar weten via de mail.

Om alvast in je agenda te noteren: donderdag 29 maart is het Witte Donderdag. Het begint al een beetje een traditie te worden dat we op die avond met de jeugd een gezamenlijke maaltijd houden waarin ieder zijn deel meebrengt. Dat doen we ook dit jaar. Daarna zijn we welkom in Het Joodse Schooltje in Leek waar ons uitleg wordt gegeven over het Joodse Paasfeest en rituelen en gewoonten uit het Joodse leven.

Voor vragen, suggesties, kritiek en goede ideeën: kerkelijkwerkertoos@gmail.com
Vrede en alle goeds!
Toos Hoogesteger