18 januari: Ureterp door de eeuwen heen

Roel van der HeideOver de Slag bij Ureterp zult u niets horen, wellicht later wel over de Omslag in Ureterp. Vanaf 18 januari 2018 zullen veel inwoners en omwonenden van dit dorp opeens indringend kunnen verhalen over de prachtige historie van hun leefgebied. Die dag namelijk houdt Roel van der Heide in de St Piter te Ureterp de zijn met lichtbeelden opgetuigde lezing ‘Ureterp door de eeuwen heen’. Zijn lezing voert ons terug naar de prehistorie, de ijstijden waarin ons landschap is gevormd. Wie woonden hier toen, en wat vertellen de opgravingen in De Mersken en het Alddjip daarover? En waarom zijn de bewoners tussen het jaar 0 en 1000 weggetrokken en was onze omgeving een woest en ledig gebied? Met daaraan gekoppeld de vraag waarom de mensen daarna toch terugkeerden. Met zijn uitspraak ‘Wat de positie van het Midden-Oosten nu is, was Friesland ten tijde van de vervening: de grote leverancier van brandstof’ maakt Van der Heide ons nieuwsgierig. Maar heeft deze regio ook geprofiteerd van deze Gouden Eeuw? In zijn verhaal plaatst Van der Heide de lokale geschiedenis van Ureterp, verdeeld over drie grote perioden, ook in breder perspectief. Dit verhaal wilt u niet missen. Beleef de omslag mee.
Bezoek de lezing die in het kader van de ‘St. Piter staat voor iedereen open’ op donderdag 18 januari 2018.