Collecteafkondiging van de diaconie

Zondag 3 februari, Viering Heilig Avondmaal Hospice Smelnehaven
Smelnehaven is een hospice met zes appartementen. Dit prachtige huis, bijna een thuis, ligt aan Het Zuid 20 in Drachten. Een hospice is een ‘gewoon’ huis voor patiënten waarvan de levensverwachting korter is dan drie maanden. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn er vrijwilligers van de VPTZ aanwezig die liefdevolle aandacht en ondersteuning geven. Voor verpleegkundige zorg worden medewerkers van De Friese Wouden ingeschakeld. Ook ’s nachts is er een verpleegkundige van De Friese Wouden aanwezig. De (eigen) huisarts draagt zorg voor de medische zorg en begeleiding. 

Zondag 10 februari, Catechese en Educatie
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl.  Collecteer mee, zodat jongeren blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

Zondag 17 februari: Noodhulp Ethiopië
Droogte overleven in Ethiopië. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder.
Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met hout besparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven. 

Zondag 24 februari: Missionair   De Bijbel dichterbij
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.