Zondag 11 november 2018

9:30 uur De Mande, Bakkeveen

Voorganger mv. T. Hoogesteger
Organist mevr. K. Flapper
Collectes voor diaconie (binnenl. diaconaat) /kerk
School-kerk-gezinsdienst.
De klassen van de basisschool Betrouwen in Bakkeveen zijn of gaan allemaal druk bezig rond de verhalen die we in deze dienst centraal stellen: dat is op deze gedenkdag van st. Maarten natuurlijk het verhaal rondom de ontmoeting van st.

Lees meer hierover...

Meditatie

Abraham en Sarah ontmoeten god als persoon
“Abraham zag drie mannen staan bij de ingang van zijn tent. Hij zag hen, rende hen tegemoet en maakte een buiging. Tegen God zei hij: Mijn HEER, indien ik gunst verworven heb in Uw ogen, reis mij niet voorbij. (Tot de drie gasten) zei hij: ik zal water voor jullie halen.”. (Genesis 18: …

Lees meer hierover...

Uitzendingen Kerkdienst gemist

Sinds kort is de camera waarmee de kerkdiensten in de Sint Piter gefilmd worden weer “online” . Tijdens de verbouwing in het Teehûs bleek dat de bekabeling daar onherstelbaar was geworden, tevens moest het modem verplaatst worden.
De straalverbinding van het Teehûs naar het kerkgebouw is dus hersteld.
Namens het camerateam,
Gerd Renkema

Lees meer hierover...

Het Avondmaal

De Protestantse kerk van Nederland heeft onlangs een brochure naar de gemeenten gestuurd over het Avondmaal. Collega Brouwer heeft de brochure gelezen en de volgende woorden geschreven over de betekenis en beleving van het Avondmaal.

IT MIEL FAN ÚS HEAR.
Der is my frege wat te skriuwen oer it miel fan ús Hear.
It hillich nachtmiel sa’t wy dat op …

Lees meer hierover...

Jeugdclub: “It Keningsfjild” Ureterp-Frieschepalen-Bakkeveen- Siegerswoude en Wijnjewoude

    bloklogo    

Hallo allemaal,

Is jouw leeftijd tussen de 14 jaar en 20 jaar?

Dan is deze jeugdclub vast iets voor jou!

Door middel van deze club willen wij graag een gezellige ontmoetingsplek voor jullie zijn.

We beginnen ’s avonds om half 8 tot ongeveer half 10 en is in het Teehus te Ureterp.

In overleg met iedereen wordt de eerste avond …

Lees meer hierover...