Zondag 24 maart 2019

9.30 uur  De Mande, Bakkeveen         Derde zondag Veertigdagentijd

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist mevr. J. Oosting
Collectes voor diaconie (Kinderen in de knel India) en kerk

Thema: rolpatronen omgekeerd
Rolpatronen van mannen en vrouwen staan regelmatig ter discussie. Het mannelijke en het vrouwelijke kunnen velerlei uitdrukkingsvormen krijgen. Een heel Bijbelboek is beschikbaar waar rolpatronen omdraaien: Esther. Hoog/laag, verhoging/vernedering, man/vrouw, kind/volwassen,

Lees meer hierover...

Meditatie

Wat is zo mooi aan de woestijn?
Bijna twee weken was ik in de woestijn, de Negev. Daar waar een heldere blauwe lucht zich uitstrekt over stenen, zand en rotsen in wit, rood, grijs en zwart. Jezus was volgens het evangelie 40 dagen in de woestijn, waar hij op de proef werd gesteld met verleidingen: durf je kwetsbaar te zijn? …

Lees meer hierover...

Ongestraft mag liefde bloeien

In de week na de Nashvilleverklaring zongen wij in de kerkdienst op 13 januari het lied “Ongestraft mag liefde bloeien”. Door de PKN was een oproep aan de gemeenten gedaan dit lied in de kerkdienst te zingen.

Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde …

Lees meer hierover...

Het Avondmaal

De Protestantse kerk van Nederland heeft onlangs een brochure naar de gemeenten gestuurd over het Avondmaal. Collega Brouwer heeft de brochure gelezen en de volgende woorden geschreven over de betekenis en beleving van het Avondmaal.

IT MIEL FAN ÚS HEAR.
Der is my frege wat te skriuwen oer it miel fan ús Hear.
It hillich nachtmiel sa’t wy dat op …

Lees meer hierover...

Jeugdclub: “It Keningsfjild” Ureterp-Frieschepalen-Bakkeveen- Siegerswoude en Wijnjewoude

    bloklogo    

Hallo allemaal,

Is jouw leeftijd tussen de 14 jaar en 20 jaar?

Dan is deze jeugdclub vast iets voor jou!

Door middel van deze club willen wij graag een gezellige ontmoetingsplek voor jullie zijn.

We beginnen ’s avonds om half 8 tot ongeveer half 10 en is in het Teehus te Ureterp.

In overleg met iedereen wordt de eerste avond …

Lees meer hierover...