Zondag 24 juni 2018

9.30 uur De Mande, Bakkeveen

Voorganger ds. H. De Jong, Drachten
Organist mevr. K. Flapper
Collectes voor diaconie / kerk

9.30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. J.H, Verwaal
Organist dhr. G. Zigterman
Collectes voor diaconie / kerk

Thema: bevestiging ambtsdrager en afscheid Geert en Marja Zigterman als koster en beheerder Teehûs
Op deze zondag nemen Geert en Marja Zigterman

Lees meer hierover...

Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van …

Lees meer hierover...

Op 1 januari 2017 was de fusie een feit en dat vierden we op 5 februari 2017

Ook in de pers was aandacht voor onze fusie.
Hieronder vindt u een interview uit de SA en een bericht van het redactieteam van de website ‘GereformeerdeKerken.info’
(Als de linkjes niet werken, kopieer deze dan en plak ze in de browser)

Bericht in de SA
http://sa24.nl/artikel/5887-kerkfusie-leidt-tot-nieuwe-gemeente-it-keningsfjild.html
Geachte heer, mevrouw,

Vandaag verscheen op onze website ‘GereformeerdeKerken.info’ een bericht over de fusie …

Lees meer hierover...