Zondag 24 maart 2019

9.30 uur  De Mande, Bakkeveen         Derde zondag Veertigdagentijd

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist mevr. J. Oosting
Collectes voor diaconie (Kinderen in de knel India) en kerk

Thema: rolpatronen omgekeerd
Rolpatronen van mannen en vrouwen staan regelmatig ter discussie. Het mannelijke en het vrouwelijke kunnen velerlei uitdrukkingsvormen krijgen. Een heel Bijbelboek is beschikbaar waar rolpatronen omdraaien: Esther. Hoog/laag, verhoging/vernedering, man/vrouw, kind/volwassen,

Lees meer hierover...

Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van …

Lees meer hierover...

Op 1 januari 2017 was de fusie een feit en dat vierden we op 5 februari 2017

Ook in de pers was aandacht voor onze fusie.
Hieronder vindt u een interview uit de SA en een bericht van het redactieteam van de website ‘GereformeerdeKerken.info’
(Als de linkjes niet werken, kopieer deze dan en plak ze in de browser)

Bericht in de SA
http://sa24.nl/artikel/5887-kerkfusie-leidt-tot-nieuwe-gemeente-it-keningsfjild.html
Geachte heer, mevrouw,

Vandaag verscheen op onze website ‘GereformeerdeKerken.info’ een bericht over de fusie …

Lees meer hierover...