Het Avondmaal

De Protestantse kerk van Nederland heeft onlangs een brochure naar de gemeenten gestuurd over het Avondmaal. Collega Brouwer heeft de brochure gelezen en de volgende woorden geschreven over de betekenis en beleving van het Avondmaal.

IT MIEL FAN ÚS HEAR.
Der is my frege wat te skriuwen oer it miel fan ús Hear.
It hillich nachtmiel sa’t wy dat op …

Lees meer hierover...

Jeugdclub: “It Keningsfjild” Ureterp-Frieschepalen-Bakkeveen- Siegerswoude en Wijnjewoude

    bloklogo    

Hallo allemaal,

Is jouw leeftijd tussen de 14 jaar en 20 jaar?

Dan is deze jeugdclub vast iets voor jou!

Door middel van deze club willen wij graag een gezellige ontmoetingsplek voor jullie zijn.

We beginnen ’s avonds om half 8 tot ongeveer half 10 en is in het Teehus te Ureterp.

In overleg met iedereen wordt de eerste avond …

Lees meer hierover...

Klokkenstoel begraafplaats Siegerswoude (2)

In het maartnummer hebben wij u geïnformeerd over de plannen om een klokkenstoel op de begraafplaats van Siegerswoude te realiseren en de vorderingen tot dan.  Ik kan u meedelen dat na het nodige rekenwerk en aanpassing van het tekenwerk de omgevingsvergunning is aangevraagd en na enig heen en weer geschrijf per 15 augustus jl. door de gemeente is verleend. Er …

Lees meer hierover...

BEHEER BEGRAAFPLAATSEN

Om beter, klantvriendelijker, bereikbaar te zijn voor de inwoners van onze vier dorpen en andere belanghebbenden is het nodig een website ter beschikking te hebben waar alle relevante gegevens, de begraafplaatsen betreffende, te vinden zijn.
Daarom zijn wij op zoek naar dat gemeentelid/die belangstellende, die voor de drie begraafplaatsen van It Keningsfjild een mooie, goed toegankelijke, website wil ontwerpen …

Lees meer hierover...

Dorcas depot

Wij verzamelen nog steeds: goede, gebruikte kleding, schoenen, lakens, dekbedden en hoezen, dekens, overgordijnen enz. enz.
Dit is allemaal voor de allerarmsten in Oost-Europa. Wilt u weten of we het kunnen gebruiken, bel dan naar
F. Veenstra, Tsjerkewâl 18, Bakkeveen…

Lees meer hierover...

Klokkenstoel begraafplaats Siegerswoude

Na de o.i. geslaagde uitbreiding van de begraafplaats, is sinds 2013 het college van kerkrentmeesters bezig te onderzoeken of er op de begraafplaats van Siegerswoude een nieuwe klokkenstoel geplaatst kan worden. Er heeft immers, volgens een oude prent uit 1722, op het oude kerkhof, bij de kerk, een klokkenstoel gestaan.  Voorwaarde voor het plaatsen van een nieuwe klokkenstoel was/is dat …

Lees meer hierover...