Collecteafkondigingen

4 maart: Zending: Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West-Papoea zij n vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk.Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zij n tot een leven binnenshuis. Velen van hen zij n nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren …

Lees meer hierover...

18 maart Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in het binnenland.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar …

Lees meer hierover...

ZWO dienst 18 februari. Vrouwentuin Keneba, Gambia

In deze dienst stond het project van Anita Buikema centraal. Zij liet via de beamer ons meekijken in  Vrouwentuin Keneba in Gambia. We zagen dat er een afrastering en een waterinstallatie is aangelegd. De opbrengst van het gewas wordt verkocht. Dit geld wordt besteed voor voeding, onderwijs en gezondheidszorg in de gemeenschap. Een prachtig, kleinschalig project. Helemaal opgezet door en …

Lees meer hierover...

Van de ZWO-groep

ZWO-groep

Beetsterzwaag, 12 mei 2017
Beste mensen,
Van half november 2016 tot half maart 2017 ben ik, zoals elk jaar, weer naar Kenya geweest. Deze keer mocht ik van uw gemeente € 500,00 meenemen, waarvoor mijn hartelijke dank!
Bij eerdere gelegenheden ben ik in een dienst aanwezig geweest om een dank van het ziekenhuis over te brengen. Deze keer gaat het, …

Lees meer hierover...