Collecteafkondiging van de diaconie

Zondag 3 februari, Viering Heilig Avondmaal Hospice Smelnehaven
Smelnehaven is een hospice met zes appartementen. Dit prachtige huis, bijna een thuis, ligt aan Het Zuid 20 in Drachten. Een hospice is een ‘gewoon’ huis voor patiënten waarvan de levensverwachting korter is dan drie maanden. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn er vrijwilligers van de VPTZ aanwezig die …

Lees meer hierover...

6 maart OUDERENMIDDAG

Onlangs is bij één van de leden van de diaconie de vraag gesteld om weer eens een ouderenmiddag te organiseren.Dit gaan we doen! En wel op
woensdagmiddag 6 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in De Mande te Bakkeveen.
Onder het genot van een bakje koffie of thee met wat lekkers en een hapje en een drankje komt mevr. …

Lees meer hierover...

Vanuit de ZWO

Kalender voor de Veertigdagentijd
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag, 6 maart, ruim zes weken voor Pasen. Deze periode is een tijd van bezinning en de kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, gebed of lied.
Op de zondagen 17 en 24 februari en 3 maart zijn de kalenders voor 3 euro te …

Lees meer hierover...

Verkoop kerk Siegerswoude

Op 23 november jl. om 16.30 uur waren we als voltallig college van kerkrentmeesters, met makelaar Halbe Boersma en notaris Anna de Vries, bij elkaar in het Teehûs.
De brieven m.b.t. de openbare inschrijving voor de kerk van Siegerswoude werden één voor één geopend door de notaris. In totaal waren er 17 enveloppen binnengekomen. Een heel scala aan biedingen, minder …

Lees meer hierover...

Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van …

Lees meer hierover...

Het Avondmaal

De Protestantse kerk van Nederland heeft onlangs een brochure naar de gemeenten gestuurd over het Avondmaal. Collega Brouwer heeft de brochure gelezen en de volgende woorden geschreven over de betekenis en beleving van het Avondmaal.

IT MIEL FAN ÚS HEAR.
Der is my frege wat te skriuwen oer it miel fan ús Hear.
It hillich nachtmiel sa’t wy dat op …

Lees meer hierover...