Meditatie

Abraham en Sarah ontmoeten god als persoon
“Abraham zag drie mannen staan bij de ingang van zijn tent. Hij zag hen, rende hen tegemoet en maakte een buiging. Tegen God zei hij: Mijn HEER, indien ik gunst verworven heb in Uw ogen, reis mij niet voorbij. (Tot de drie gasten) zei hij: ik zal water voor jullie halen.”. (Genesis 18: …

Lees meer hierover...

Collecteafkondigingen van de Diaconie

Zondag 4 november
Collectedoel: Voedselbank
In deze oogstdienst wordt er gecollecteerd voor de voedselbank in Opsterland. Van de opbrengst worden allerlei artikelen gekocht die in de pakketten worden gedaan.

Zondag 11 november
Collectedoel: Binnenlands diaconaat
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. …

Lees meer hierover...

VANUIT DE ZWO-GROEP

ZWD

Via Hennie Dillingh hebben we een brief ontvangen uit Kenia. Hieronder de vertaling van de brief.

Beste Hervormde Gemeente Opsterland Noord,
Groeten en de beste wensen van de Katholieke parochie Bungoma en het Holy Mission Hospital –Nangina. Wij willen via deze brief onze diepste dank uitspreken voor jullie aanhoudende giften aan het ziekenhuis. Zulke royale giften bieden ons de financiële …

Lees meer hierover...

UIT DE CLASSIS, 10 oktober 2018

Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de vergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang…

  • Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen al die diensten bij te wonen. We


Lees meer hierover...

11 december Gespreksgroep

Ben je (nog) nieuwsgierig?  Zo ja, dan ben je welkom in ons Huis van onderzoek.
Al vele jaren is er in de gemeente alhier een gesprekskring rond een belangwekkend boek. Afgelopen jaar was dat het boek van Hans Snoek: Van huis uit protestant. De laatste avond mocht ik bijwonen en wat vertellen over toe naderen in plaats van offeren. …

Lees meer hierover...

Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van …

Lees meer hierover...