Meditatie

DE DRIE DOCHTERS, of de rol van vrouwen in het boek Job
Mevrouw Prof Ellen van Wolde heeft een boek geschreven over het boek Job, dat heet ‘Meneer en Mevrouw Job’. In dit boek wijst zij erop dat de vrouw van Job niet met haar naam wordt genoemd. Ook heeft zij een indringend advies aan Job. Zij adviseert …

Lees meer hierover...

Collecteafkondigingen

12 augustus: kerk in actie (zending)
School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuisgehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.
Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden …

Lees meer hierover...

Foar Geert en Marja

Dêr oan ’e Weibuorren wennet in pear,
dat stiet al jierren foar ’t tsjerkewurk klear.
Hy die, as mannichien noch lei te sliepen
sneins de doar fan ús Piterstsjerke iepen.
Sy fierde oer it Teehûs it behear
en hie nei de tsjinst de kofje klear.
Hy learde ús destiids mei de kantorij
sa mannich sjongsume melodij.
Mar no komt der, …

Lees meer hierover...

Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van …

Lees meer hierover...

Het Avondmaal

De Protestantse kerk van Nederland heeft onlangs een brochure naar de gemeenten gestuurd over het Avondmaal. Collega Brouwer heeft de brochure gelezen en de volgende woorden geschreven over de betekenis en beleving van het Avondmaal.

IT MIEL FAN ÚS HEAR.
Der is my frege wat te skriuwen oer it miel fan ús Hear.
It hillich nachtmiel sa’t wy dat op …

Lees meer hierover...

Jeugdclub: “It Keningsfjild” Ureterp-Frieschepalen-Bakkeveen- Siegerswoude en Wijnjewoude

    bloklogo    Hallo allemaal,
Is jouw leeftijd 12 jaar of ouder en ga je naar het voortgezet onderwijs?                                  Dan is deze jeugdclub misschien wel iets voor jou!
Door middel van deze club willen wij graag een gezellige ontmoetingsplek voor jullie zijn. We beginnen ’s avonds om half 8 tot ongeveer half 10 en is in het Teehûs te Ureterp. In overleg met …

Lees meer hierover...