Meditatie

Neem je kruis op je…. (Mattheus 16:24).
Dit advies van Jezus om je kruis op je te nemen, geeft Jezus naar aanleiding van een opmerking van zijn leerling Petrus. Petrus had gezegd dat hij het idee om naar Jeruzalem te gaan en daar te lijden en te sterven maar niets vond. ‘Dat zal toch niet gebeuren!’  Roept hij uit. ‘Dat …

Lees meer hierover...

Collecteafkondigingen

4 maart: Zending: Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West-Papoea zij n vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk.Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zij n tot een leven binnenshuis. Velen van hen zij n nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren …

Lees meer hierover...

18 maart Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in het binnenland.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar …

Lees meer hierover...

ZWO dienst 18 februari. Vrouwentuin Keneba, Gambia

In deze dienst stond het project van Anita Buikema centraal. Zij liet via de beamer ons meekijken in  Vrouwentuin Keneba in Gambia. We zagen dat er een afrastering en een waterinstallatie is aangelegd. De opbrengst van het gewas wordt verkocht. Dit geld wordt besteed voor voeding, onderwijs en gezondheidszorg in de gemeenschap. Een prachtig, kleinschalig project. Helemaal opgezet door en …

Lees meer hierover...

Gedicht

In veertig dagen, tijd van stil bezinnen,
door in onszelf te schouwen, in te keren,
tot Hem te bidden, zullen we meer leren,
ons leven met vernieuwde blik beginnen.

De veertigdagentijd van zich bezinnen,
helpt ons ons leven beter te beheren,
Hij zal ons helpen dragen ons ontberen,
de geest zal aan meer licht en klaarheid winnen.

Het zinvol zuiveren, …

Lees meer hierover...

CLASSICALE VERGADERING DRACHTEN VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

Persverslag
Op 13 februari jl. vergaderde de classis Drachten voor de laatste keer in haar bestaan.  Bij de opening memoreerde de voorzitter, ds. J. Vlasblom van Nij Beets, dat de classis in de huidige omvang sinds 2004 bestaat. Dat is sedert het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Als gevolg van de veranderingen in het kader van het project …

Lees meer hierover...