MEDITATIE

DE GROENE BIJBEL (Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, maart: 2018) is uit.
Via een collega mocht ik deze bijbel inkijken. Daarin wordt geprobeerd het vraagstuk van een duurzame levensstijl toe te lichten met Bijbelverhalen. Zo heeft collega ds. Han Wilmink de 10 geboden voor de (h)eerlijke eter samengesteld. Gebod 9 is bijvoorbeeld: ‘koop en kook niet meer dan je nodig hebt, verspil …

Lees meer hierover...

Collecteafkondiging van de diaconie

Zondag 7 oktober Israël zondag: Het gesprek houdt nooit op
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zij n er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter …

Lees meer hierover...

Landelijk kerknieuws

De classisindeling van de Protestantse Kerken in Nederland
Na een ingrijpende regionale reorganisatie, krijgt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een nieuwe toplaag. Het aantal kerkelijke afdelingen (classes) is van 74 naar 11 gekrompen. In elke regio is op 1 september een classispredikant aan de slag gegaan. Die werkt voor circa 150 tot 200 kerkelijke gemeenten. Zij zullen in de …

Lees meer hierover...

16 oktober Gespreksgroep

Ben je (nog) nieuwsgierig?  Zo ja, dan ben je welkom in ons Huis van onderzoek.
Al vele jaren is er in de gemeente alhier een gesprekskring rond een belangwekkend boek. Afgelopen jaar was dat het boek van Hans Snoek: Van huis uit protestant. De laatste avond mocht ik bijwonen en wat vertellen over toe naderen in plaats van offeren. …

Lees meer hierover...

Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van …

Lees meer hierover...

Het Avondmaal

De Protestantse kerk van Nederland heeft onlangs een brochure naar de gemeenten gestuurd over het Avondmaal. Collega Brouwer heeft de brochure gelezen en de volgende woorden geschreven over de betekenis en beleving van het Avondmaal.

IT MIEL FAN ÚS HEAR.
Der is my frege wat te skriuwen oer it miel fan ús Hear.
It hillich nachtmiel sa’t wy dat op …

Lees meer hierover...