30 maart Palmpasen-koffieochtend in De Mande

Vrijdag 30 maart ‘s -morgens om 10.00 uur gaan de deuren van de Mande open voor de Palmpasenoptocht van de kinderen van de basisschool de Betrouwen. De kinderen zullen om 10.30 uur met hun zelfgemaakte Palm Pasenstok naar de kerk komen en mooie liederen zingen.
Wie tijd en gelegenheid heeft: kom een kopje koffie drinken en geniet van deze vrolijke …

Lees meer hierover...

18 maart Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in het binnenland.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar …

Lees meer hierover...

Enkele berichtjes  over het jeugdwerk

Op 17 november, dat is al weer eventjes geleden, hebben kinderen van groep 6,7 en 8 meegestreden in de landelijke quiz Sirkelslag Kids. Van de 171 groepen die door het hele land hebben meegedaan werd onze groep “jeugd It Keningsfjild” 57ste .
Op vrijdag 2 februari is het de beurt aan de jeugd vanaf groep 8 tot 16 jaar om …

Lees meer hierover...