20 maart Avondmaalsviering in De Lijte

Woensdag 20 maart 2019 om 15.00 uur vieren wij het Heilig Avondmaal in de Lijte in Ureterp.
Voorganger: ds. J.H. Verwaal
Organist:         dhr. G. Zigterman
Collecte:          Stichting Alzheimer
Namens de gezamenlijke diaconieën van It Keningsfjild en de Ontmoetingskerk van Ureterp.