PINKSTERFEEST 3-16

Zie, Ik ben met jou!
Deze woorden gaf Jezus mee aan zijn discipelen toen Hij hen uitzond, de wereld in, om aan alle mensen het goede nieuws van de komst van Christus te vertellen. Wat een bemoediging en kracht gaat uit van deze belofte!
Programma
Van 7 t/m 10 juni 2019 organiseert Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude een sprankelend programma voor …

Lees meer hierover...

Gemeente-Groei-Groep

Hier een kort bericht van de Gemeente-Groei-Groep.
Afgelopen winterseizoen zijn we met een groepje van 7 personen bezig geweest met Petrus, over de hoop die in ons leeft. Inspirerende middagen om samen bezig te zijn met ons geloof en hoe samen Christen te zijn.
Na de zomervakantie, de eerste week van oktober, gaan we weer van start met een nieuw …

Lees meer hierover...

Nieuw monumentje op de begraafplaats

Bij de begraafplaatsen van It Keningsfjild leeft al enige tijd de wens te komen tot de oprichting van een monumentje voor levenloos geboren kinderen. Deze wens werd gedeeld door de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” en ook Plaatselijk Belang is om medewerking gevraagd.
Het gaat hierbij niet alleen om de begraafplaats in Ureterp, ook in Siegerswoude en Bakkeveen zou er een …

Lees meer hierover...

Verkoop kerk Siegerswoude

Op 23 november jl. om 16.30 uur waren we als voltallig college van kerkrentmeesters, met makelaar Halbe Boersma en notaris Anna de Vries, bij elkaar in het Teehûs.
De brieven m.b.t. de openbare inschrijving voor de kerk van Siegerswoude werden één voor één geopend door de notaris. In totaal waren er 17 enveloppen binnengekomen. Een heel scala aan biedingen, minder …

Lees meer hierover...