Zondag 25 maart 2018

Palmpasen
9:30 uur De Mande, Bakkeveen

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. Gj. van der Velde
Collectes voor diaconie/kerk

Thema: Palmpasen
Een feestelijk moment van Palmpasen is de binnenkomst van de kinderen met de Palmpasen-stokken. Versierd met verwijzingen naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, zien de stokken in de vorm van een kruis er mooi uit.

Lees meer hierover...

Meditatie

Neem je kruis op je…. (Mattheus 16:24).
Dit advies van Jezus om je kruis op je te nemen, geeft Jezus naar aanleiding van een opmerking van zijn leerling Petrus. Petrus had gezegd dat hij het idee om naar Jeruzalem te gaan en daar te lijden en te sterven maar niets vond. ‘Dat zal toch niet gebeuren!’  Roept hij uit. ‘Dat …

Lees meer hierover...

Collecteafkondigingen

4 maart: Zending: Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West-Papoea zij n vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk.Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zij n tot een leven binnenshuis. Velen van hen zij n nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren …

Lees meer hierover...

30 maart Palmpasen-koffieochtend in De Mande

Vrijdag 30 maart ‘s -morgens om 10.00 uur gaan de deuren van de Mande open voor de Palmpasenoptocht van de kinderen van de basisschool de Betrouwen. De kinderen zullen om 10.30 uur met hun zelfgemaakte Palm Pasenstok naar de kerk komen en mooie liederen zingen.
Wie tijd en gelegenheid heeft: kom een kopje koffie drinken en geniet van deze vrolijke …

Lees meer hierover...

18 maart Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in het binnenland.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar …

Lees meer hierover...

ZWO dienst 18 februari. Vrouwentuin Keneba, Gambia

In deze dienst stond het project van Anita Buikema centraal. Zij liet via de beamer ons meekijken in  Vrouwentuin Keneba in Gambia. We zagen dat er een afrastering en een waterinstallatie is aangelegd. De opbrengst van het gewas wordt verkocht. Dit geld wordt besteed voor voeding, onderwijs en gezondheidszorg in de gemeenschap. Een prachtig, kleinschalig project. Helemaal opgezet door en …

Lees meer hierover...