21 januari: Gebedsweek voor de eenheid en de samenwerking  van kerken

Bij deze wordt  u uitgenodigd om ook hier in deze streek te bidden en werken aan de samenwerking van kerken en gemeenten. Deze kerken staan de betreffende avonden open voor u:

Maandag 21 januari       19.30 uur Ontmoetingskerk (Mounestrjitte) Ureterp
Dinsdag 22 januari         19.30 uur Gereformeerde Kerk Wijnjewoude
Woensdag 23 januari     19.30 uur Levensbron-kerk (de Feart) Ureterp
Donderdag 24 januari   19.30 …

Lees meer hierover...

Meditatie

OVERDENKING OVER VREES.
Maria, de moeder van Jezus schrok hevig toen de engel Gabriel haar bezocht met de boodschap: je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Geef hem de naam Jezus. Ook de herdertjes in het veld van Efrata schrokken hevig, nadat het grote licht hen omringde. Zij vreesden met grote vreze. Vrees en toch vreugde, hoe zit dat? …

Lees meer hierover...

Van de diaconie

Collecteafkondiging
24 en 25 december: kinderen in de knel
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze …

Lees meer hierover...

Van de ZWO

Kort jaarverslag van de ZWO groep van It Keningsfjild.
September 2017- augustus 2018.
Hennie Dillingh is eind november 2017 weer vertrokken naar Kenya om daar in het ziekenhuis te werken.
Tevens is er weer een nieuwe zending sokjes en mutsjes verstuurd, die ze daar weer onder de nieuw geboren baby’s heeft verdeeld. De moeders zijn er heel blij mee. De …

Lees meer hierover...

Verkoop kerk Siegerswoude

Op 23 november jl. om 16.30 uur waren we als voltallig college van kerkrentmeesters, met makelaar Halbe Boersma en notaris Anna de Vries, bij elkaar in het Teehûs.
De brieven m.b.t. de openbare inschrijving voor de kerk van Siegerswoude werden één voor één geopend door de notaris. In totaal waren er 17 enveloppen binnengekomen. Een heel scala aan biedingen, minder …

Lees meer hierover...