Meditatie

Droogte
De dorre vlakten der woestijnen zal zich verblijden, de droge steppe zal juichen….  (Jesaja 35: 1-10).

Het weerbericht zat er deze zomer niet vaak naast. De voorspelling was vaak identiek aan de vorige dag: zonnig en droog weer. En inderdaad, week in week uit maakte de zon het gras geel en de rivieren en meren een lage waterstand. De …

Lees meer hierover...

Collecteafkondigingen diaconie

Zondag 2 september Collectedoel: Missionair werk
Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de …

Lees meer hierover...

16 oktober Gespreksgroep

Ben je (nog) nieuwsgierig?  Zo ja, dan ben je welkom in ons Huis van onderzoek.
Al vele jaren is er in de gemeente alhier een gesprekskring rond een belangwekkend boek. Afgelopen jaar was dat het boek van Hans Snoek: Van huis uit protestant. De laatste avond mocht ik bijwonen en wat vertellen over toe naderen in plaats van offeren. …

Lees meer hierover...

INFORMATIE UIT DE CLASSIS FRYSLÂN

Op 27 juni vond de tweede classicale vergadering (CV)  plaats, voor het eerst onder leiding van preses ds. J. Vlasblom. Omdat we u graag op de hoogte houden van wat er aan de orde was of wat er werd besloten, ontvangt u nu en in het vervolg na elke CV een korte weergave van het besprokene. Nadat de notulen zijn …

Lees meer hierover...

18 oktober Advocaat Wim Anker opent reeks winteractiviteiten in StPiter

 

Sit Piter open voor iedereen
Voor het derde seizoen biedt ‘Sint Piter staat open voor iedereen’ namens It Keningsfjild voor alle inwoners een gevarieerd winterprogramma. Met serieuze theater, lezingen en muziek.
Een paar programmapunten lichten we er alvast even uit, zodat u ze in uw agenda kunt vastleggen.

Het seizoen begint met een optreden van de bekende Friese strafpleiter Wim Anker op 18 oktober

Lees meer hierover...