Zondag 24 maart 2019

9.30 uur  De Mande, Bakkeveen         Derde zondag Veertigdagentijd

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist mevr. J. Oosting
Collectes voor diaconie (Kinderen in de knel India) en kerk

Thema: rolpatronen omgekeerd
Rolpatronen van mannen en vrouwen staan regelmatig ter discussie. Het mannelijke en het vrouwelijke kunnen velerlei uitdrukkingsvormen krijgen. Een heel Bijbelboek is beschikbaar waar rolpatronen omdraaien: Esther. Hoog/laag, verhoging/vernedering, man/vrouw, kind/volwassen,

Lees meer hierover...

Meditatie

Wat is zo mooi aan de woestijn?
Bijna twee weken was ik in de woestijn, de Negev. Daar waar een heldere blauwe lucht zich uitstrekt over stenen, zand en rotsen in wit, rood, grijs en zwart. Jezus was volgens het evangelie 40 dagen in de woestijn, waar hij op de proef werd gesteld met verleidingen: durf je kwetsbaar te zijn? …

Lees meer hierover...

Collecteafkondigingen van de diaconie

Zondag 3 maart: Noodhulp Bangladesh
Water staat Bengalen aan de lippen. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! …

Lees meer hierover...

Leve de breiende kerk

Vanaf mijn vroege jeugd is de kerk verbonden met breien. Vanwege Opoe. Zij breide eigenlijk altijd, en overal. Opoe was een lieve vrouw, altijd in het zwart gekleed, met de voeten op een bankje en een boel breipennen onder de arm. Opoe breide enkel sokken en kousen. Wanneer ik vroeg voor wie, dan antwoordde zij steevast: ‘Voor de kerk, jongen’.

Lees meer hierover...

Classis Friesland 7 februari 2019

De classisvergadering van 7 februari 2019 was er een waar besluiten vielen; er valt dus wel iets te melden.
Benoeming voorzitter Classicaal College voor de Visitatie
De reorganisatie in de PKN en in de kerkorde betekent ook een wijziging op het terrein van de visitatie. Het is niet zo dat elke gemeente eens per vier jaar visitatoren ontvangt – nu …

Lees meer hierover...